Rekonstrukcja historyczna… czyli co?

Mateusz Chlewicki – członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zryw” – zaprasza na zajęcia przybliżające tematykę rekonstrukcji historycznych, także tych na potrzeby filmu. Opowiada na czym polega rekonstrukcja historyczna, jak długie są tradycje takiego odtwórstwa oraz jakie największe wydarzenia rekonstrukcyjne są organizowane na świecie i w Polsce. Podzieli się z uczestnikami własnymi doświadczeniami z „pól bitewnych” i planów filmowych, przybliży specjalny reko-żargon i zdradzi, jakie umiejętności przydają się podczas rekonstrukcji. Podczas zajęć możecie z bliska przyjrzeć się historycznym rekwizytom, przymierzyć strój rekonstruktora i dzięki temu odbyć szybką podróż w czasie.

Wiek uczestników: szkoły podstawowe/ponadpodstawowe
Cena: 10 zł/os.
Czas trwania zajęć: ok. 1,5h (zwiedzanie ekspozycji „Uzbrojony po zęby” + warsztaty)

To top