Nabór na stanowisko Asystenta w Dziale Historii

Nabór na stanowisko – asystent w Dziale Historii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór na stanowisko – asystent w Dziale Historii.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie – wyższe kierunkowe (historia),
 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie – j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,
 • znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań oraz pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu ostrowieckiego,
 • nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami,
 • opracowywanie wyników badań i zbiorów (inwentaryzowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),
 • działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, publikowanie wyników badań, udział w konferencjach i projektach naukowo-badawczych,
 • udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,
 • działalność popularyzatorska i edukacyjna: prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, a także innych form upowszechniania wiedzy historycznej,
 • współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji regionu świętokrzyskiego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość samokształcenia i rozwoju,
 • wynagrodzenie brutto: 3 800 zł.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: kadry@krzemionki.info lub składanie w siedzibie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Muzeum Archeologiczne i Rezrwat Krzemionki, Sudół 135a) w terminie do 8 lipca 2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas naboru pracowników

1.            Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie: 41 260 55 51 lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.

2.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników, na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia naboru.

5.            Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z uprawnień tych można skorzystać składając pisemny wniosek do Muzeum, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

6.            Ponadto, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.            Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych przepisami danych osobowych skutkował będzie niemożliwością przeprowadzenia naboru. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

8.            Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

To top