„Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”

Wystawa „Black Metal” poświęcona jest kowalstwu we wczesnośredniowiecznej Europie, znanemu w różnych językach europejskich jako „czarna metalurgia”. Ekspozycja prezentuje zagadnienia […]

Czytaj dalej »

„Jan Matejko zza kulis”

Wystawa z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie Pałac Wielopolskich w Częstocicach (ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski)oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu […]

Czytaj dalej »
To top