Edukacja

OFERTA EDUKACYJNA 2023

 • Skrzydlaci mieszkańcy Rezerwatu Krzemionki

Uczestnicy spacerując po ścieżce edukacyjnej dedykowanej skrzydlatym mieszkańcom Rezerwatu Krzemionki będą mieli możliwość posłuchać odgłosów ptaków i dowiedzieć  się ciekawostek o ptasich zwyczajach.

Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

Grupa docelowa: przedszkole, młodsze klasy szkoły podstawowej.

 • Ssaki Rezerwatu Krzemionki

Podczas spaceru po lesie uczestnicy zajęć będą poszukiwać i identyfikować tropy zwierząt zamieszkujących Rezerwat Krzemionki słuchając opowieści i poznając ciekawostki z życia „mieszkańców” lasu.

Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

Grupa docelowa: przedszkole, młodsze klasy szkoły podstawowej.

 • Krzemień – stal neolitu

Neolityczny górnik zaprezentuje narzędzia krzemienne z różnych okresów pradziejów, sposoby ich wytwarzania i wykorzystania. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w posługiwaniu się nimi, tnąc, wiercąc, skrobiąc różne surowce oraz wykonać przydatne narzędzia, broń i ozdoby.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa.

 • Łowcy epoki kamienia

Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się z myśliwską bronią epoki kamienia, różnymi metodami polowań i gatunkami zwierzyny łownej znanej naszym praprzodkom. Będzie to również okazja, by spróbować swoich sił w użyciu łuku, oszczepu czy procy.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa.

 • Pradziejowy artysta

Uczestnicy zajęć stają się artystami i ozdabiają „jaskinię”, inspirując się prehistorycznymi malowidłami naskalnymi. To szansa, by poznać sztukę epoki kamienia, ówczesne techniki malarskie oraz naturalne barwniki.

Grupa docelowa: przedszkole, młodsze klasy szkoły podstawowej.

 • Na tropie przeszłości

„Skamieniałe” ślady stóp to rzadkie i wyjątkowe znaleziska. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie informacje można z nich wyczytać. W części praktycznej wykonają odlewy gipsowe tropów zwierząt lub człowieka.

Grupa docelowa: przedszkole, szkoła podstawowa.

 • Szkoła archeologii

Zajęcia przybliżają problematykę pracy badacza zamierzchłej przeszłości. Uczestnicy poznają znaczenie słów „artefakt”, „zabytek”, „skarb” czy „kontekst”. Będzie to okazja, by przez chwilę zostać archeologiem, pracując na wykopie archeologicznym, wypełniając kartę zabytku i zabezpieczając znaleziska.

Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia.

 • W neolitycznej osadzie

Uczestnicy dowiadują się jak wyglądało życie codzienne w neolitycznej osadzie, poznając jego różne aspekty. Mają szansę zdobyć umiejętności praktyczne, próbując swoich sił w garncarstwie oraz przygotowywaniu pożywienia.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa.

 • Gra terenowa

Gra odbywa się na terenie zrekonstruowanej osady neolitycznej. Jej celem jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami życia w czasach, kiedy funkcjonowały krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego. Uczestnicy, po otrzymaniu Karty Gry, będą musieli odnaleźć na terenie osady obiekty i miejsca oraz wykonać określone zadania.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia.

Koszt zajęć: 15 zł/osoba.

Zajęcia prowadzone są w dni robocze (poniedziałek – piątek).

Zapisy: rezerwacje@krzemionki.info / 41 260 55 50 / 669 970 499.

Dostępny jest również PAKIET EDUKACYJNY, w skład którego wchodzą:

 • zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
 • wybrane warsztaty edukacyjne,
 • gra terenowa
 • oraz grill.

Koszt takiego pakietu to 50 zł/osoba. Czas trwania: ok. 5 godzin.

Regulamin zajęć: http://archiwum.krzemionki.pl/assets/Zarz%C4%85dzenie-nr-14-regulamin-zaj%C4%99%C4%87.pdf

To top