Edukacja

OFERTA EDUKACYJNA 2024

PRZEDSZKOLA

Spotkanie z „Jaskiniowcem” czyli epoka kamienia dla najmłodszych

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik przedmiotów pradziejowych prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas zajęć uczestnicy „cofną się w czasie”, żeby dowiedzieć się jak wyglądało życie w epoce kamienia. Będą mogli również zdobyć praktyczne umiejętności przydatne do przeżycia w pradziejach, a w części warsztatowej wykonać drobny przedmiot – pamiątkę z zajęć (praca dostosowana do wieku uczestników).

Jaskinia jak malowana czyli sztuka epoki kamienia

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótką prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Uczestnicy zajęć stają się artystami i ozdabiają zainscenizowaną „jaskinię”, inspirując się prehistorycznymi malowidłami naskalnymi. To szansa, by poznać sztukę epoki kamienia, ówczesne techniki malarskie oraz naturalne barwniki.

Na tropie przeszłości czyli paleoantropologia dla najmłodszych

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótką prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut
„Skamieniałe” ślady ludzkich stóp to rzadkie i wyjątkowe znaleziska. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie informacje można z nich wyczytać. W części praktycznej wykonają gipsowe odlewy tropów zwierząt lub… swoich dłoni.

Znajomi Mamuta Mańka czyli słów kilka o plejstoceńskiej megafaunie

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótką prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Spotkanie z przedstawicielami plejstoceńskiej megafauny, inaczej mówiąc – wielkimi zwierzętami, które żyły na Ziemi przed dziesiątkami czy setkami tysięcy lat. Mamut, nosorożec włochaty, jeleń olbrzymi, prażubr, niedźwiedź jaskiniowy, smilodon… Dowiemy się, jak wyglądały i żyły, a później spróbujemy wykonać podobizny wybranych (część warsztatowa zostanie dostosowana do wieku uczestników).

Garnek z błota? czyli zabawa z gliną

Lekcja warsztatowa na terenie Osady, na świeżym powietrzu. Możliwość skorzystania z Sali Edukacyjnej w wypadku niesprzyjającej pogody. Czas: około 60 minut.
Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem gliny, próba ulepienia zastawy dla pluszowych misiów, kubeczka lub innych najśmielszych pomysłów młodych garncarzy, okraszone opowieścią o pochodzeniu pierwszej ceramiki, z wykorzystaniem replik zabytków.

Skarb w piaskownicy czyli pierwsze spotkanie z archeologią

Lekcja odbywająca się w dużej piaskownicy, która na czas zajęć staje się cennym stanowiskiem archeologicznym. Czas trwania: około 90 minut.
Grupa uczestników na czas lekcji stanie się zgraną ekipą archeologów badających zasobne w zabytki stanowisko. Oczywiście wcześniej będą musieli poznać słowo „prehistoria”, opanować metody pracy „prawdziwych” archeologów, dowiedzieć się, jaki przedmiot należy uznać za zabytek i jak po jego znalezieniu postępować. Wszystko to oczywiście w atmosferze dostosowanej do wieku uczestników.

Ptasie radio w Krzemionkach

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Uczestnicy spacerując po ścieżce edukacyjnej dedykowanej skrzydlatym mieszkańcom Rezerwatu Krzemionki będą mieli możliwość posłuchać odgłosów ptaków zamieszkujących Rezerwat i dowiedzieć  się ciekawostek o ptasich zwyczajach. Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

Czy sarna jest żoną jelenia?

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas spaceru po lesie uczestnicy zajęć będą poszukiwać i identyfikować tropy zwierząt zamieszkujących Rezerwat Krzemionki słuchając opowieści i poznając ciekawostki z życia „mieszkańców” lasu. Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

Kwiat jak z baśni

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas spaceru po Rezerwacie Krzemionki uczestnicy zajęć dowiedzą się o gatunkach roślin chronionych występujących w Rezerwacie Krzemionki, a przede wszystkim o niezwykle rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową i umieszczonym na czerwonej liście roślin i grzybów Polski wawrzynku główkowym.

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 1-4

Spotkanie z „Jaskiniowcem” czyli epoka kamienia dla najmłodszych

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik przedmiotów pradziejowych prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas zajęć uczestnicy „cofną się w czasie”, żeby dowiedzieć się jak wyglądało życie w epoce kamienia. Będą mogli również zdobyć praktyczne umiejętności przydatne do przeżycia w pradziejach, a w części warsztatowej wykonać drobny przedmiot – pamiątkę z zajęć (praca dostosowana do wieku uczestników).

W neolitycznej osadzie

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik zabytków prowadzone na terenie Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 90 minut.
Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne w neolitycznej osadzie, poznając jego różne aspekty. Będą mogli zdobyć umiejętności praktyczne, próbując swoich sił w roznieceniu ognia, używaniu replik krzemiennych narzędzi, czy wykonaniu drobnych prac na terenie osady (różne w zależności od pory roku).

Jaskinia jak malowana czyli sztuka epoki kamienia

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótką prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Uczestnicy zajęć stają się artystami i ozdabiają zainscenizowaną „jaskinię”, inspirując się prehistorycznymi malowidłami naskalnymi. To szansa, by poznać sztukę epoki kamienia, ówczesne techniki malarskie oraz naturalne barwniki.

Na tropie przeszłości czyli paleoantropologia dla najmłodszych

Zajęcia warsztatowe poprzedzone krótką prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
„Skamieniałe” ślady ludzkich stóp to rzadkie i wyjątkowe znaleziska. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie informacje można z nich wyczytać. W części praktycznej wykonają gipsowe odlewy tropów zwierząt lub… swoich dłoni.

Ładne paciorki, barwne i we wzorki czyli najdawniejsza biżuteria

Warsztaty manualne poprzedzone prezentacją multimedialną, prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Ludzie od tysiącleci pragnęli otaczać się pięknem. Zdobili naczynia, tkaniny, domostwa, a przede wszystkim – siebie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądały prehistoryczne ozdoby, z jakich surowców były wykonywane i kto ich używał. Szczególną uwagę poświęcimy znajdowanym czasem przez archeologów paciorkom ze szkła i bursztynu. Ich imitacje uczestnicy wykonają podczas warsztatów, a efekty starań staną się pamiątką z wizyty w naszym Muzeum.

Pobite gary! czyli prehistoryczna zastawa stołowa

Lekcja warsztatowa na terenie Osady, na świeżym powietrzu. Możliwość skorzystania z Sali Edukacyjnej w wypadku niesprzyjającej pogody. Czas: około 90 minut.
Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem gliny okraszone opowieścią o pochodzeniu pierwszej ceramiki, z wykorzystaniem replik zabytków. Zajęcia będące pretekstem do rozmowy o neolicie – epoce, w której powstawała najstarsza ceramika, metodach jej tworzenia i utrwalania. Powstałe w części warsztatowej dzieła staną się pamiątką z zajęć.

Śmieć czy skarb? czyli co pozostało po dawnych ludziach i dlaczego tego szukamy

Lekcja odbywająca się w dużej piaskownicy, która na czas zajęć staje się cennym stanowiskiem archeologicznym. Czas trwania: około 90 minut. Lekcja muzealna będąca szansą na refleksję, jak wyglądał świat przed tysiącami lat i jak pracują badacze zamierzchłej przeszłości, aby odkryć jej tajemnice. Zajęcia oparte na zabawie, by na chwilę wcielić się w rolę archeologa pracującego w wykopie i zabezpieczającego znaleziska. Uczestnicy dowiedzą się, że znalezione w ziemi przedmioty mogą być niezwykle cenne i muszą być specjalnie traktowane, a właściwym dla nich miejscem jest muzeum.

Co huczy w lesie?

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Uczestnicy spacerując po ścieżce edukacyjnej dedykowanej skrzydlatym mieszkańcom Rezerwatu Krzemionki będą mieli możliwość posłuchać odgłosów ptaków i dowiedzieć się ciekawostek o ptasich zwyczajach, a przede wszystkim o sowach, które wzbudzają respekt swym wyglądem i zachowaniem. Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

O wilkach słów kilka

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas spaceru po lesie uczestnicy zajęć dowiedzą się wielu ciekawostek na temat zwierząt zamieszkujących Rezerwat Krzemionki. Postaramy się również obalić mit o złym wilku pożerającym małe dziewczynki. Elementem zajęć jest warsztat plastyczny.

Podłoga to lawa czyli zabawa z geologią

Spotkanie edukacyjne połączone z aktywnością na powietrzu. Czas trwania około 90 minut.
Podczas zajęć dzieci zapoznają się z ciekawostkami na temat budowy naszej planety. Nauczą się jaka jest różnica miedzy magmą a lawą oraz czym jest skorupa ziemska. Uczestnicy dowiedzą się jak powstaje obsydian i inne skały wulkaniczne, będą też mieli możliwość sprawdzić czy lawa jest gorąca. Poeksperymentują trochę z wulkanami, a na koniec zajęć pokonają tor przeszkód, unikając wpadnięcia do rzeki płynnej lawy.

Gra terenowa „W pradziejowej osadzie”

Gra odbywa się na terenie rekonstrukcji Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 45 minut. Wymagana umiejętność płynnego czytania.
Celem gry jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami życia w czasach, kiedy funkcjonowały krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego. Uczestnicy, po otrzymaniu Karty Gry, będą musieli odnaleźć na terenie osady wybrane obiekty i miejsca oraz wykonać określone zadania.

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 5-8

W neolitycznej osadzie

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik zabytków prowadzone na terenie Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 90 minut.
Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądało życie codzienne w neolitycznej osadzie, poznając jego różne aspekty. Będą mogli zdobyć umiejętności praktyczne, próbując swoich sił w roznieceniu ognia, użyciu replik krzemiennych narzędzi, czy wykonaniu drobnych prac na terenie osady (różne w zależności od pory roku).

Spotkanie z neolitycznym górnikiem

Lekcja muzealna prowadzona na terenie Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 90 minut.
Podczas lekcji uczestnicy przeniosą się w czasie i zyskają  szansę na spotkanie z neolitycznym górnikiem. Odkryją  tajemnice życia i pracy ludzi sprzed tysięcy lat, zagłębiając się w wyzwania pracy w kopalni. Dotykając replik górniczych narzędzi, uczniowie poznają techniki wydobywania surowców, które kształtowały ówczesny świat. A podczas zajęć praktycznych, wcielając się w rolę neolitycznego górnika, na własnej skórze przekonają się, jak ciężka i niebezpieczna była to praca.

Krzemień – stal neolitu

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik zabytków prowadzone w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Uczestnicy zapoznają się z narzędziami krzemiennymi z różnych okresów pradziejów, sposobami ich wytwarzania i wykorzystania. Będą mogli spróbować swoich sił w posługiwaniu się nimi, tnąc, wiercąc, skrobiąc różne surowce oraz wykonać przydatne narzędzia i ozdoby.

Kotlet z mamuta czyli łowcy epoki kamienia

Lekcja muzealna prowadzona na terenie Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 90 minut.
Spotkanie obejmuje pogadankę z prezentacją replik zabytków, podczas której młodzież dowie się po co i jak polowano na zwierzęta, jakie surowce z nich pozyskiwano wraz z ich zastosowaniem. Będzie to także okazja, by spróbować swoich sił w użyciu broni służącej w pradziejach do polowań.

Detektywi prehistorii czyli szkoła archeologii

Lekcja odbywająca się w dużej piaskownicy, która na czas zajęć staje się cennym stanowiskiem archeologicznym. Czas trwania: około 90 minut.
Zajęcia przybliżają problematykę pracy badacza zamierzchłej przeszłości. Uczestnicy poznają kilka przydatnych pojęć, takich jak „artefakt”, „zabytek”, „kontekst”, czy „skarb” (który dla naukowca może znaczyć coś całkowicie odmiennego, niż dla pirata ;). Będzie to okazja, by na chwilę zostać archeologiem, pracując w wykopie archeologicznym, wypełniając kartę zabytku i zabezpieczając znaleziska.

Wynalazek wart opisania czyli o początkach pisma

Lekcja muzealna w Sali Edukacyjnej (prezentacja multimedialna, interakcja z użyciem replik zabytków piśmiennictwa, warsztaty). Czas trwania: około 90 minut.
Uczestnicy poznają sposoby utrwalania myśli za pomocą piktogramów i alfabetu oraz „rejestrowania” z ich pomocą informacji na nośnikach takich jak: gliniane tabliczki, papirus czy pergamin. Odkryjemy najstarsze przejawy piśmiennictwa, a na koniec zajęć uczestnicy spróbują swoich sił w jednej z archaicznych technik kaligrafii.

Oko w oko z mumią czyli podróż do starożytnego Egiptu

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Lekcja będąca okazją do niezwykłej podróży w czasie do krainy piramid, hieroglifów i mumii, zapoznania się z jej kulturą, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami i magią. Sprawdzimy, czy łatwo jest podpisać się hieroglifami i spróbujemy skompletować wyposażenie grobowca dla faraona, a w części praktycznej zajęć sporo uwagi poświęcimy balsamowaniu i mumifikacji.

Zamienił stryjek siekierkę na kijek czyli skąd się wzięły pieniądze

Lekcja muzealna w Sali Edukacyjnej (prezentacja multimedialna, interakcja z użyciem replik płacideł, warsztaty). Czas trwania: około 90 minut. Prześledzimy formy handlu na przestrzeni dziejów: od wymiany dóbr i usług, przez płacidła, aż po system monetarny. Uczestnicy dowiedzą się, z czego wynika wartość pieniądza, czy na handlu można się wzbogacić  oraz czym płacono w pradziejach. Na zakończenie zajęć uczestnicy otworzą własną mennicę.

Po czym depczemy? czyli wstęp do geologii

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Górnictwo, także to pradziejowe, od zawsze wiązało się z wnikliwą analizą struktur geologicznych, z których pozyskiwano surowce.  Na zajęciach uczestnicy poznają różnice pomiędzy przykładowymi skałami i minerałami. Lekcja geologii to szansa, by spojrzeć wstecz w dzieje naszej planety nawet o setki milionów lat. Spotkanie da też możliwość oceny użyteczności różnych skał tak ważnych dla ludzi epoki kamienia i rozwoju naszej cywilizacji.

Nocny łowca – poznajmy nietoperza

Zajęcia warsztatowe na terenie Rezerwatu Krzemionki oraz plastyczne na sali edukacyjnej, czas trwania: około 60 minut.
Podczas spaceru po lesie uczestnicy zajęć zagłębią się w niezwykle ciekawą tematykę nietoperzy, które zimują w neolitycznych kopalniach krzemienia pasiatego. Postaramy się obalić wiele krzywdzących mitów, które do dziś krążą na temat tych pożytecznych ssaków.

Człowiek tu niemile widziany? czyli ochrona przyrody w Polsce

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej i spacer po Rezerwacie, czas trwania: około 90 minut.
Dlaczego nie wolno nam spacerować w najpiękniejszych przyrodniczych zakątkach? Dlaczego otaczamy troskliwą opieką niektóre rośliny i zwierzęta, a czasem nawet pojedyncze drzewa, skałki czy głazy? Dlaczego pozwalamy, by spore ilości drewna „bezużytecznie” gniły w lasach? Na te i inne pytania odpowiemy w pierwszej części zajęć. Porozmawiamy również krótko o motywach i celach ochrony przyrody w Polsce, o jej historii, poruszymy zagadnienia takie jak ekosystem, bioróżnorodność, korytarz ekologiczny oraz poznamy sposoby i formy ochrony na przykładzie obiektów przyrodniczych z terenu, z którego przyjechała grupa.
W drugiej części lekcji wybierzemy się na spacer po Rezerwacie, będący okazją do samodzielnych obserwacji Uczestników, ale też do zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody w Krzemionkach – wyzwaniami i problemami, z którymi mierzy się ona na co dzień.

Gra terenowa „W pradziejowej osadzie”

Gra odbywa się na terenie rekonstrukcji Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 45 minut.
Celem gry jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami życia w czasach, kiedy funkcjonowały krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego. Uczestnicy, po otrzymaniu Karty Gry, będą musieli odnaleźć na terenie osady wybrane obiekty i miejsca oraz wykonać określone zadania.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

W neolitycznej osadzie

Zajęcia warsztatowe z pokazem replik zabytków prowadzone na terenie Pradziejowej Osady, na świeżym powietrzu, czas trwania: około 90 minut.
Uczestnicy „przeniosą się w czasie”, by dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne w neolitycznej osadzie. Będą mieli okazję skonfrontować wiedzę na temat prehistorii zdobytą podczas szkolnych lekcji z realiami, próbując swoich sił w roznieceniu ognia, użyciu replik przedmiotów stanowiących wyposażenie neolitycznej chaty, czy wykonaniu drobnych prac będących niegdyś codzienną koniecznością (różne w zależności od pory roku).

Zawód: archeolog – praca czy pasja?

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej z częścią praktyczną w zainscenizowanym wykopie archeologicznym, czas trwania: około 120 minut.
Zajęcia mają na celu pokazać pracę archeologa od kuchni, jednocześnie uwrażliwiając uczestników na rolę i znaczenie zabytków w budowaniu tożsamości kulturowej. Poprzez pracę w zaaranżowanym wykopie uczestnicy przekonają się, czym jest stanowisko archeologiczne i jak postępować z zabytkami.
Spotkanie z archeologią może pomóc w podjęciu świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, poszerzając paletę możliwości wyboru.

Dlaczego czasami nam włosy dęba stają? czyli spadek po naszych odległych przodkach

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Przemkniemy lotem błyskawicy przez podstawowe zagadnienia antropogenezy. Zbadamy, czym różni się homo sapiens od innych naczelnych. Przyznamy się do tego, że jesteśmy zwierzętami, a w części warsztatowej zbadamy nasze atawizmy i odruchy neurologiczne.

Wenus z Willendorfu czy Twiggy? czyli jak zmieniał się kanon piękna na przestrzeni dziejów

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej, czas trwania: około 90 minut.
Na zajęciach porozmawiamy o ludzkim pięknie. Prześledzimy, jak zmieniały się kanony urody od paleolitu po współczesność. Przyjrzymy się ruchowi bodypositive. Zapewne dojdziemy do wniosku, że de gustibus non disputandum, a w ramach warsztatów wykreujemy własne ideały…

Obcy w Rezerwacie! czyli zagrożenia wędrujące z gatunkami inwazyjnymi

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej i spacer po Rezerwacie, czas trwania: około 90 minut.
Lekcja ma na celu przybliżyć problem występowania obcych gatunków inwazyjnych flory i fauny na terenie Polski. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym jest delikatna równowaga ekosystemowa, jak ważna jest bioróżnorodność i jak łatwo ją zaburzyć nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wyjaśnimy również czemu z pozoru piękny miododajny kwiat z dalekiej Azji nie powinien rozsiewać się na polskiej łące, czemu kot domowy bezwzględnie powinien być trzymany w domu oraz jak to się dzieje, że jedna mała rybka może doprowadzić do katastrofy ekologicznej w wielkim jeziorze…

Człowiek tu niemile widziany? czyli ochrona przyrody w Polsce

Lekcja muzealna prowadzona w Sali Edukacyjnej i spacer po Rezerwacie, czas trwania: około 90 minut.
Dlaczego nie wolno nam spacerować w najpiękniejszych przyrodniczych zakątkach? Dlaczego otaczamy troskliwą opieką niektóre rośliny i zwierzęta, a czasem nawet pojedyncze drzewa, skałki czy głazy? Dlaczego pozwalamy, by spore ilości drewna „bezużytecznie” gniły w lasach? Na te i inne pytania odpowiemy w pierwszej części zajęć. Porozmawiamy również krótko o motywach i celach ochrony przyrody w Polsce, o jej historii, poruszymy zagadnienia takie jak ekosystem, bioróżnorodność, korytarz ekologiczny oraz poznamy sposoby i formy ochrony na przykładzie obiektów przyrodniczych z terenu, z którego przyjechała grupa.
W drugiej części lekcji wybierzemy się na spacer po Rezerwacie, będący okazją do samodzielnych obserwacji Uczestników, ale też do zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony przyrody w Krzemionkach – wyzwaniami i problemami, z którymi mierzy się ona na co dzień.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Koszt zajęć: 15 zł/osoba.

Zajęcia prowadzone są w dni robocze (poniedziałek – piątek).

Zapisy: rezerwacje@krzemionki.info / 41 260 55 50 / 669 970 499.

Dostępny jest również PAKIET EDUKACYJNY, w skład którego wchodzą:

  • zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
  • wybrane warsztaty edukacyjne,
  • gra terenowa,
  • ognisko.

Koszt takiego pakietu to 50 zł/osoba. Czas trwania: ok. 5 godzin.

Regulamin zajęć: http://archiwum.krzemionki.pl/assets/Zarz%C4%85dzenie-nr-14-regulamin-zaj%C4%99%C4%87.pdf

To top