Struktura organizacyjna

W skład Muzeum wchodzą:

 1. Pałac Wielopolskich w Częstocicach
 2. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

W Muzeum występują następujące samodzielne stanowiska pracy i komórki organizacyjne:

 • Główny Księgowy,
 • Główny Inwentaryzator (GI),
 • Dział Archeologii (AR),
 • Dział Historii (HI),
 • Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (SR),
 • Dział Naukowo – Edukacyjny (NE),
 • Dział Promocji (PR),
 • Dział Obsługi Ruchu Turystycznego (RT),
 • Dział Administracyjno – Techniczny (AT),
 • Referat Przyrodniczy,
 • Referat Finansowy.

Ponadto w Muzeum funkcjonują:

 • Archiwum Zakładowe,
 • Biblioteka,
 • Magazyn Muzealiów.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (RM) jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora, sprawujący nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum celów statutowych.

W Muzeum działa stała Komisja Kwalifikowania, Wyceny i Zakupu Zabytków.

Kompetencje poszczególnych Działów Muzeum wymienione są w Regulaminie Organizacyjnym.

To top