„Pamiętnik. Pierwsze 72 lata mojego życia” Tadeusza Halperta

Do sklepu muzealnego w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach trafiła fantastyczna nowość wydawnicza – Pamiętnik. Pierwsze 72 lata mojego życia Tadeusza Halperta. Wydawnictwo zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczekocinach. Nasze Muzeum także włączyło się w jego powstanie – Wojtek Mazan, adiunkt w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego zdigitalizował fotografie ze szklanych pozytywów pochodzących z archiwum Halpertów i dokonał ich wyboru na potrzeby publikacji. Na kartach najnowszego wydania pamiętnika Tadeusza Halperta znajdziecie również zdjęcia, które należą do zbiorów MHA.

✨?✨?✨?✨?✨?✨

Pamiętnik został opublikowany w 2013 roku w „Szczekocińskim Roczniku Historycznym”, a dziś doczekał się własnego wydania na podstawie angielskiego maszynopisu, udostępnionego przez spadkobierców. Nowa edycja pamiętnika miała swoją oficjalną premierę podczas V Szczekocińskiego Festiwalu Dialogu Kultur (19-25 września 2022 r.)

* * *

Kim był Tadeusz Halpert? Mężem Marii Stefanii Wielopolskiej, córki właścicieli Pałacu w Częstocicach, hrabiostwa Zygmunta i Marii (z Laskich) Wielopolskich. Maria Stefania 11 lipca 1916 roku poślubiła Tadeusza Włodzimierza Halperta, jednego z kolejnych właścicieli dóbr Szczekociny. Lata wojenne spędzili w podostrowieckim majątku Jeleniec, gdzie angażowali się w działania konspiracyjne. O tym szczególnie interesującym okresie oraz wszystkich, 72 pierwszych latach życia autora najlepiej opowie sam pamiętnik.

Serdecznie polecamy!

To top