Logotyp Pałącu Wielopolskich

Edukacja

Lekcje muzealne oraz warsztaty są propozycją dla przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodków wychowawczych, a także grup dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Oferta edukacyjna jest realizowana przez pracowników merytorycznych Muzeum i wiąże się ze stałą oraz czasową ofertą wystawienniczą.

Informacje organizacyjne

  1. Obowiązują wcześniejsze zapisy – minimum siedem dni przed terminem wizyty:
  2. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
  3. Czas trwania: ok. 1 godzina
  4. Cena: 10 zł/osoba (zwiedzanie ekspozycji + zajęcia edukacyjne)
  5. Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za udział w zajęciach (do 3 osób).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 724 900 830.

Zapraszamy!

Propozycje tematyczne:

Powstanie Styczniowe 1863

Na zajęciach poświęconych zagadnieniom związanym z Powstaniem Styczniowym porozmawiamy o genezie powstania, jego przebiegu i znaczeniu w budowaniu polskiej tożsamości narodowej i dążeniach niepodległościowych następnych pokoleń. Podczas zajęć wyjaśnimy, czym była biżuteria żałobna, jakie elementy zawierały ozdoby patriotyczne i symbole Powstania Styczniowego oraz jak wyglądało powstanie 1863 roku przedstawione na obrazach i we wspomnieniach. W ramach warsztatów będziemy działać zespołowo – wspólnie stworzymy trójdzielny herb Powstania Styczniowego, symbol walki o wolną i niepodległą Polskę.

Piękno w stylu art décokoszt 15 zł/osoba

Wszystkich, którzy chcą i lubią tworzyć, zapraszamy na warsztaty związane z wystawą czasową „Ćmielowska porcelana 1920-1945. Art déco i nie tylko”. Na wystawie ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz prywatnych kolekcjonerów pokazujemy piękne przedmioty i ich historie. Opowiadamy też o inspiracjach twórców oraz o idei, która stała za stworzeniem stylu art déco w sztuce. Po zwiedzaniu wystawy każdy uczestnik będzie mógł poczuć się jak dekorator – ozdabiając naczynie z ćmielowskiej porcelany.

Lascy, Wielopolscy, Halpertowie

Lekcja muzealna poświęcona historii rodów związanych z Pałacem Wielopolskich w Częstocicach – dziś siedzibą jednego z dwóch oddziałów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tematyka zajęć obejmuje losy trzech rodzin arystokratycznych, splatające się bezpośrednio z historią i kolejnymi przeznaczeniami zespołu pałacowo-parkowego w ostrowieckich Częstocicach. Część warsztatowa ma charakter zajęć ruchowych, bazujących na grach stolikowych i zabawach popularnych wśród arystokracji europejskiej przełomu XIX i XX wieku – dostosowana do wieku uczestników zajęć.

Pałac Wielopolskich w Częstocicach – historia, rezydenci, architektura

Propozycja zajęć edukacyjnych dotyczących historii i kolejnych rezydentów Pałacu w Częstocicach. Szczególnie istotnym zagadnieniem oferowanych zajęć jest omówienie eklektyzmu, polegającego na łączeniu ze sobą w jednej budowli elementów pochodzących z  różnych, często odległych od siebie stylów architektonicznych na przykładzie częstocickiego Pałacu. Interaktywne warsztaty z udziałem uczestników zajęć mają na celu utrwalić zdobyte informacje dzięki zadaniom z elementami konstruktywnej rywalizacji i doskonaleniu pracy zespołowej.

Zwierzyniec w sztuce

Lekcja na temat motywu zwierzęcego jako inspiracji dla różnych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby, fotografii, dekoracyjnych tkanin czy literatury. Poruszane zagadnienia dotyczą  ich popularności, symboliki, stosowania  i sposobów przedstawiania na przestrzeni epok. Warsztaty plastyczne towarzyszące lekcji dają możliwość własnej interpretacji omawianego motywu – ich forma jest dostosowana do wieku uczestników oraz aktualnej oferty wystaw czasowych.

Regulamin zajęć: http://archiwum.krzemionki.pl/assets/Zarz%C4%85dzenie-nr-14-regulamin-zaj%C4%99%C4%87.pdf

To top