Logotyp Pałącu Wielopolskich

Edukacja

Lekcje muzealne oraz warsztaty są propozycją dla przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodków wychowawczych, a także grup dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Oferta edukacyjna jest realizowana przez pracowników merytorycznych Muzeum i wiąże się ze stałą oraz czasową ofertą wystawienniczą.

Informacje organizacyjne

 1. Obowiązują wcześniejsze zapisy – minimum siedem dni przed terminem wizyty:
  • pod numerem tel. 41 265 36 51, kom. 669 970 489, kom. 724 900 830
  • drogą mailową: sekretariat@muzeumostrowiec.pl, anna.boron@muzeumostrowiec.pl
  • osobiście w siedzibie Oddziału w dniach i godzinach otwarcia Muzeum (Pałac Wielopolskich w Częstocicach, ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski)
 2. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
 3. Czas trwania: ok. 1 godzina
 4. Cena: 10 zł/osoba (zwiedzanie ekspozycji + zajęcia edukacyjne)
 5. Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za udział w zajęciach (do 3 osób).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 724 900 830.

Zapraszamy!

Propozycje tematyczne:

Leon Wyczółkowski. W życiu i pracowni Mistrza

Zajęcia na temat biografii i twórczości Leona Wyczółkowskiego organizowane wokół wystawy „Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek, grafika” z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W ramach warsztatów proponujemy zajęcia plastyczne, praktyczne ćwiczenia z analizy dzieła malarskiego na przykładzie wybranego, eksponowanego obrazu lub poszerzenie tematu o zagadnienia związane z audiodeskrypcją, czyli werbalnym opisem dzieła sztuki na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

Lascy, Wielopolscy, Halpertowie

Lekcja muzealna poświęcona historii rodów związanych z Pałacem Wielopolskich w Częstocicach – dziś siedzibą jednego z dwóch oddziałów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tematyka zajęć obejmuje losy trzech rodzin arystokratycznych, splatające się bezpośrednio z historią i kolejnymi przeznaczeniami zespołu pałacowo-parkowego w ostrowieckich Częstocicach. Część warsztatowa ma charakter zajęć ruchowych, bazujących na grach stolikowych i zabawach popularnych wśród arystokracji europejskiej przełomu XIX i XX wieku – dostosowana do wieku uczestników zajęć.

Pałac Wielopolskich w Częstocicach – historia, rezydenci, architektura

Propozycja zajęć edukacyjnych dotyczących historii i kolejnych rezydentów Pałacu w Częstocicach. Szczególnie istotnym zagadnieniem oferowanych zajęć jest omówienie eklektyzmu, polegającego na łączeniu ze sobą w jednej budowli elementów pochodzących z  różnych, często odległych od siebie stylów architektonicznych na przykładzie częstocickiego Pałacu. Interaktywne warsztaty z udziałem uczestników zajęć mają na celu utrwalić zdobyte informacje dzięki zadaniom z elementami konstruktywnej rywalizacji i doskonaleniu pracy zespołowej.

Zwierzyniec w sztuce

Lekcja na temat motywu zwierzęcego jako inspiracji dla różnych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby, fotografii, dekoracyjnych tkanin czy literatury. Poruszane zagadnienia dotyczą  ich popularności, symboliki, stosowania  i sposobów przedstawiania na przestrzeni epok. Warsztaty plastyczne towarzyszące lekcji dają możliwość własnej interpretacji omawianego motywu – ich forma jest dostosowana do wieku uczestników oraz aktualnej oferty wystaw czasowych.

To top