Edukacja

Lekcje muzealne oraz warsztaty są propozycją dla przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodków wychowawczych, a także grup dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Oferta edukacyjna jest realizowana przez pracowników merytorycznych Muzeum i wiąże się ze stałą oraz czasową ofertą wystawienniczą lub historią i dziedzictwem kulturowym Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy.

Informacje organizacyjne

  1. Obowiązują wcześniejsze zapisy – minimum siedem dni przed terminem wizyty:
  2. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
  3. Czas trwania: ok. 1 godzina
  4. Cena: 10 zł/osoba (zwiedzanie ekspozycji – jeśli zajęcia dotyczą wystawy + zajęcia edukacyjne).
  5. Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za udział w zajęciach (do 3 osób).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 724 900 830.

Zapraszamy!

Propozycje tematyczne:

Lascy, Wielopolscy, Halpertowie

Lekcja muzealna poświęcona historii rodów związanych z Pałacem Wielopolskich w Częstocicach – dziś siedzibą jednego z dwóch oddziałów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tematyka zajęć obejmuje losy trzech rodzin arystokratycznych, splatające się bezpośrednio z historią i kolejnymi przeznaczeniami zespołu pałacowo-parkowego w ostrowieckich Częstocicach. Część warsztatowa ma charakter zajęć ruchowych, bazujących na grach stolikowych i zabawach popularnych wśród arystokracji europejskiej przełomu XIX i XX wieku – dostosowana do wieku uczestników zajęć.

Pałac Wielopolskich w Częstocicach – historia, rezydenci, architektura

Propozycja zajęć edukacyjnych dotyczących historii i kolejnych rezydentów Pałacu w Częstocicach. Szczególnie istotnym zagadnieniem oferowanych zajęć jest omówienie eklektyzmu, polegającego na łączeniu ze sobą w jednej budowli elementów pochodzących z  różnych, często odległych od siebie stylów architektonicznych na przykładzie częstocickiego Pałacu. Interaktywne warsztaty z udziałem uczestników zajęć mają na celu utrwalić zdobyte informacje dzięki zadaniom z elementami konstruktywnej rywalizacji i doskonaleniu pracy zespołowej.

Zwierzyniec w sztuce

Lekcja na temat motywu zwierzęcego jako inspiracji dla różnych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby, fotografii, dekoracyjnych tkanin czy literatury. Poruszane zagadnienia dotyczą  ich popularności, symboliki, stosowania  i sposobów przedstawiania na przestrzeni epok. Warsztaty plastyczne towarzyszące lekcji dają możliwość własnej interpretacji omawianego motywu – ich forma jest dostosowana do wieku uczestników oraz aktualnej oferty wystaw czasowych.

Słodka historia cukru

Cukier przebył długą drogę od głębokiej starożytności, zanim na dobre zagościł w naszym jadłospisie jako podstawowy składnik słodkości, które tak wszyscy uwielbiamy. Choć dziś nie wyobrażamy sobie życia bez słodyczy, przez stulecia cukier był towarem luksusowym, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się z czego i jak uzyskiwano niegdyś cukier, kiedy pojawił się w Polsce i jaką w tym rolę odegrały Częstocice. W ramach zajęć plastycznych wykonamy z modeliny własne, bajkowo-kolorowe słodycze.

Powstanie Styczniowe 1863

Na zajęciach poświęconych zagadnieniom związanym z Powstaniem Styczniowym porozmawiamy o genezie powstania, jego przebiegu i znaczeniu w budowaniu polskiej tożsamości narodowej i dążeniach niepodległościowych następnych pokoleń. Podczas zajęć wyjaśnimy, czym była biżuteria żałobna, jakie elementy zawierały ozdoby patriotyczne i symbole Powstania Styczniowego oraz jak wyglądało powstanie 1863 roku przedstawione na obrazach i we wspomnieniach. W ramach warsztatów będziemy działać zespołowo – wspólnie stworzymy trójdzielny herb Powstania Styczniowego, symbol walki o wolną i niepodległą Polskę.

Regulamin zajęć

To top