„Archaeologia Polona” o Krzemionkach już dostępna

„Archaeologia Polona” o Krzemionkach już dostępna!

„Archaeologia Polona” jest recenzowanym czasopismem redagowanym i wydawanym corocznie w języku angielskim przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, przeznaczonym dla odbiorców międzynarodowych.

Tom 60. poświęcony jest wyjątkowemu miejscu – krzemionkowskim kopalniom. Stało się tak za sprawą przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy numer tego rocznika poświęcony konkretnemu zabytkowi.

W publikacji dr Andrzej Przychodni i Artur Jedynak z naszego muzeum opisują stuletnią historię Krzemionek i obchody jubileuszu. Można się też zapoznać z wynikami nieinwazyjnych badań pola górniczego Krzemionki prowadzonymi w 2021 roku. Magdalena Malak przedstawia zaś historię publikacji poświęconych temu miejscu w pierwszym latach po odkryciu. W wydawnictwie zawarte są również artykuły będące pokłosiem międzynarodowej konferencji UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times „The flint mining studies: archaeological excavations – extraction methods – chipping floors – distribution of raw materials and workshop products”, która odbyła się w 2019 roku w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki.

Czasopismo dostępne jest bezpłatnie online na stronie https://journals.iaepan.pl/apolona/issue/view/164. Wersję drukowaną można nabyć za pośrednictwem księgarni IAE PAN http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/czaso/archaeologia-polona oraz stacjonarnie w naszym sklepiku muzealnym.

Zachęcamy do lektury!

– – –

The new issue of Archaeologia Polona – Vol. 60 (2022): THE LORDS OF FLINT – 100TH ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF THE PREHISTORIC STRIPED FLINT MINES IN KRZEMIONKI – is available. The whole volume is in Open Access https://journals.iaepan.pl/apolona. You can also buy printed version by bookstore IAE PAN and from us.

To top