Relacja z otwarcia wystawy pn. „Fotografista” oraz spotkania autorskiego z Marią Weber

W piątek 17 lutego 2023 r. w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach zainaugurowana została kolejna ekspozycja czasowa pn. „Fotografista. Ppor c.w. Feliks Konderko 'Jerzy’”. Na wystawie podziwiać można unikalne zdjęcia Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej oraz utrwalone na nich obrazy z życia cywilów w okresie II wojny światowej. Nasi goście mieli okazję zwiedzić wystawę w towarzystwie jej autora, Mariusza Barana-Barańskiego, który nadał zdjęciom dodatkową, cenną narrację.

Uroczyste otwarcie ekspozycji fotograficznej poprzedziło spotkanie autorskie z Marią Weber. Podczas prelekcji przybliżyła zebranym biografię niezwykłej postaci, której poświęciła swoją książkę „Brzemię niewinności. Emilia Malessa „Marcysia” (1909-1949)”. Podczas wydarzenia licznych gości powitał Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dr Andrzej Przychodni oraz Przewodnicząca Towarzystwa Pamięci Armii Krajowej, Teresa Piwnik. Listy gratulacyjne dla prelegentów w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekazał Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Radny Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dziękujemy za Państwa obecność.

Zapraszamy do zwiedzania!

***

Spotkanie było także okazją do zobaczenia wnętrz Pałacu Wielopolskich odnowionych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 #projektPOIŚ

***

Fot. Wojtek Mazan

To top