Inauguracja Ostrowieckich Spotkań Historycznych. Rozmowy nie tylko o porcelanie w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Wracamy wspomnieniem do pierwszych Ostrowieckich Spotkań Historycznych, które odbyły się w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach w sobotę 22 kwietnia 2023 r. Sesja popularnonaukowa „Rozmowy nie tylko o porcelanie, czyli ceramika między Wisłą a Pilicą. Wybór zagadnień” zgromadziła dużą publiczność, co niezwykle nas cieszy i pokazuje, że nasze propozycje spotykają się z Państwa zainteresowaniem. Wszystkim prelegentom serdecznie dziękujemy za cenny wkład w program sesji.

***

Spotkanie było także okazją do zobaczenia wnętrz Pałacu Wielopolskich odnowionych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 #projektPOIŚ

***

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wydarzenia ?

To top