Ostrowieckie Spotkania Historyczne

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim inicjuje cykl wydarzeń pod nazwą „Ostrowieckie Spotkania Historyczne”. Będą miały formułę seminariów – spotkań i prelekcji w gronie badaczy różnych dyscyplin, naukowców, muzealników, regionalistów oraz miłośników historii, zainteresowanych i zajmujących się na różnych płaszczyznach szeroko rozumianą przeszłością Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Taki też jest nadrzędny cel proponowanych przez nas spotkań – podkreślanie znaczenia szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości, zwłaszcza tej związanej z doliną rzeki Kamiennej. Mamy się przecież czym pochwalić – fascynujące środowisko przyrodnicze, archeologiczne bogactwo dawnych epok, dziedzictwo przemysłowe, dorobek dawnych rzemiosł, tradycje walk narodowo-wyzwoleńczych, liczne, i ciągle nie dość poznane zabytki oraz cały szereg niezwykłych postaci tworzących historię naszej „małej ojczyzny”.

Chcielibyśmy, aby „Ostrowieckie Spotkania Historyczne” przyczyniły się do poszerzenia horyzontów naszej wiedzy o przeszłości miasta i regionu oraz stały się miejscem żywych dyskusji, wymiany myśli i poglądów czy naukowych konfrontacji i polemik, do czego gorąco zachęcamy. Nasze spotkania będą otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych historią, nie tylko tą regionalną, a szczególne słowa zachęty kierujemy do nauczycieli oraz młodzieży szkolnej powiatu ostrowieckiego.

Niebawem zaprosimy Was na pierwszą odsłonę cyklu. Szczegóły wkrótce!

To top