Lodołamacze 2023 dla Krzemionek

W środę 27 września w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się Gala Regionalna Województwa Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego XVIII Edycja Konkursu LODOŁAMACZE 2023, podczas której nagrodzeni zostali pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami oraz instytucje i organizacje społecznie wrażliwe na niepełnosprawność.

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki – oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało nagrodzone I nagrodą w kategorii „Instytucja” za „szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia”. Zdaniem Kapituły działalność Muzeum „na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami stanowi wzór godny naśladowania”. To szczególne wyróżnienie odebrał osobiście dyrektor muzeum, dr Andrzej Przychodni.

W gali uczestniczyli również Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Andrzej Jabłoński oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Stafijowska, która była także członkiem kapituły konkursu. Wraz z Prezydentem Kielc, Bogdanem Wentą mieli zaszczyt wręczyć nagrody laureatom w kategorii „Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu”.

Warto wspomnieć, że w konkursie „Lodołamacze 2023”, w kategorii „Zatrudnienie Chronione” II nagrodę przyznano Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „ADAX” Andrzeja Pietrzykowskiego.

Ogólnopolska Gala konkursu odbędzie się 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronat honorowy:

– Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Mazowiecki

– Karol Młynarczyk – Wojewoda Łódzki

– Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski

– Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski

– Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego

– Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

– Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

– Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów

– Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

– Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce

– Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

– Rafał Trzaskowski – Prezydent M. St. Warszawy

To top