RUCH TEKTONICZNY. Oprowadzanie kuratorskie i spotkanie autorskie z Kacprem Kępińskim

Zapraszamy na spotkanie wokół wydanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki przewodnika „Ruch tektoniczny” autorstwa Kacpra Kępińskiego. Wydawnictwo towarzyszy wystawie „Ruch Tektoniczny. Powojenna architektura województwa świętokrzyskiego” trwającej obecnie w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Spotkanie poprowadzi Aldona Łaniewska-Wołłk.


Podczas wydarzenia odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z udziałem autora wystawy i publikacji.


piątek 8 grudnia 2023 r., godzina 17.00
Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski


WSTĘP WOLNY

Kacper Kępiński – architekt, krytyk architektury, kurator wystaw architektonicznych. Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń – Ludzie – Miasto oraz członek rady fundacji Instytut Architektury. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” oraz redaktor portalu Architektura & Biznes. Kurator wystaw, m.in. „Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego” i „Antropocen”. Współprowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury VUT w Brnie, dotyczące inkluzywnej architektury mieszkaniowej.

Skały i wzgórza, kamieniołomy i lasy, stal i ceramika – surowy, a zarazem fascynujący krajobraz i bogactwa naturalne Gór Świętokrzyskich ukształtowały architekturę powojenną regionu. Nieoczywisty architektoniczny regionalizm, jaki wykształcił się na tym obszarze, czerpie z praktyk budownictwa wernakularnego, z dostępności lokalnych materiałów, z krajobrazu i z przemysłu. Te z kolei różnią się w poszczególnych częściach województwa. Architektoniczną różnorodność regionu Świętokrzyskiego starano się oddać w niniejszym przewodniku. Dlatego wśród opisywanych w przewodniku budynków znalazły się także te pozbawione cech wybitnych – ale stanowiące ważny zapis momentu dziejowego, w którym powstawały. Nie zabrakło tu jednak dzieł ikonicznych – kieleckiego dworca autobusowego, huty w Sandomierzu czy masztu na Świętym Krzyżu.

Ruch tektoniczny to pierwsze przekrojowe opracowanie na temat świętokrzyskiej architektury. Prasa branżowa przez lata nie była zainteresowana tym regionem – skupiano się na Warszawie, Krakowie i Śląsku. Niedostatek opracowań i materiałów źródłowych sprawił, że w przypadku części obiektów ważnych dla historii architektury nie sposób ustalić ich dat powstania czy autorów. Brak dokumentów nie powinien jednak skutkować tym, że znamienne dla regionu budynki pozostaną niezauważone. Historia świętokrzyskiej architektury wciąż czeka na odkrycie i uzupełnienie.

Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego.

Autor: Kacper Kępiński
Seria: Przewodniki
Redaktor prowadząca serii i tomu: Karolina Andrzejewska-Batko
Projekt serii i tomu: kilku.com (Idalia Smyczyńska i Robert Zając)
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Więcej: https://niaiu.pl/dzialalnosc/ruch-tektoniczny/

To top