Ruch Tektoniczny. Program dla szkół 

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty, podczas których zmierzymy się z zasadami zrównoważonej architektury. Każda z grup wiekowych projektować będzie budynek lub przestrzeń wspólną w oparciu o wytyczne projektowe. Pracować będziemy z wykorzystaniem naturalnych materiałów, w odniesieniu do konkretnych lokalizacji w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Warsztaty są bezpłatne – obowiązują zapisy!
Zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 41 265 36 51, kom. 669 970 489 lub mailowo: sekretariat@muzeumostrowiec.pl.

Szkoła podstawowa – klasy 4-6 (lub młodsze) – RUCH TEKTONICZNY / MATERIAŁ REGIONALNY
Główne zagadnienia: wykorzystanie naturalnych materiałów w architekturze.
Czas trwania: 90 minut

Szkoła podstawowa – klasy 7-8 – RUCH TEKTONICZNY / UWARUNKOWANIE TERENU
Główne zagadnienia: zagadnienia konstrukcyjne a projektowanie w krajobrazie naturalnym.
Czas trwania: 90 minut

Liceum/technikum – RUCH TEKTONICZNY / KONTEKST LOKALNY
Główne zagadnienia: uwzględnienie potrzeb użytkowników w projektowaniu, społeczny wymiar architektury.
Czas trwania: 90 minut

Krajobraz i bogactwa naturalne Gór Świętokrzyskich miały istotny wpływ na powojenną architekturę regionu. Ukształtowanie terenu, kontekst, regionalny materiał pomogły stworzyć obiekty dopasowane do otoczenia, funkcjonalne, trwałe i estetyczne. Powyższe zagadnienia są istotne także w kontekście wyzwań klimatycznych i społecznych, przed jakimi stoi współczesna architektura i tworzący ją projektanci.

Uwzględniając KONTEKST społeczny i kulturowy, w którym się znajdujemy, spełniamy potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz szanujemy dziedzictwo i tożsamość miejsca. Biorąc pod uwagę UWARUNKOWANIE TERENU, zapewniamy bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni i zasobów naturalnych. Wykorzystując MATERIAŁ REGIONALNY, nawiązujemy do lokalnej tradycji i klimatu oraz wspieramy rozwój gospodarczy i ekologiczny regionu.

Opracowanie programu: Karolina Scheibe-Skorczyk (NIAiU)
Prowadzenie warsztatów: Karolina Scheibe-Skorczyk (NIAiU), Anna Boroń, Magdalena Głąb, Katarzyna Nachyła (MHA w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Warsztaty edukacyjne są częścią programu towarzyszącego wystawie „Ruch Tektoniczny. Powojenna architektura województwa świętokrzyskiego” organizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Fot. Anna Czarnota (NIAiU)

To top