Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

W sobotę 11 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do odwiedzenia Pałacu Wielopolskich w Częstocicach i podziwiania efektów realizacji projektu dofinansowanego z unijnych środków. Korzystając z ulgowych biletów wstępu będziecie mogli poznać zespół pałacowo-parkowy – jeden z najcenniejszych zabytków w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tego dnia otwarta zostanie najnowsza wystawa czasowa pn. „Ziemia Kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”. Na gości czekać będą wyjątkowe, darmowe pocztówki i reprinty kart pocztowych, gadżety DOFE, wszyscy chętni stworzą też własne pamiątkowe pocztówki.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zrealizowany przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwił dostosowanie obu oddziałów muzealnych. W ramach projektu m.in. trasa turystyczna w Krzemionkach została dostosowana do potrzeb z osób z niepełnosprawnościami oraz powstała nowa ekspozycja stała pt. „Władcy krzemienia”. Pałac Wielopolskich przeszedł kompleksowy remont i odzyskał dawny blask. Został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

***

Głównym organizatorem DOFE jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych. Tegoroczne DOFE związane są z obchodami 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.

***

O wystawie „Ziemia kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”

Komisarze wystawy:
Krzysztof i Marcin Lorkowie

Pocztówki ze zbiorów:
Krzysztofa i Marcina Lorków, Cezarego Nowaka, Pawła Putona, Agnieszki Tumiłowicz, Jacka Szczepaniaka, Krzysztofa Skarżyckiego, Tomasza Wysockiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Karta pocztowa, widokówka czy pocztówka to przedmiot powoli odchodzący do historii. Wypierany przez nowoczesne środki przekazu i łączności międzyludzkiej staje się już tylko nośnikiem obrazu rzeczywistości, która bezpowrotnie przeminęła. „Ziemia Kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego” przybliża zwiedzającym krajobrazy z terenów dawnego województwa kieleckiego, które do 1975 roku rozciągało się między Wisłą a Pilicą. Wśród prezentowanych kart znajdą się m.in. unikatowe pocztówki z widokami samego Ostrowca Świętokrzyskiego, pradziejowych kopalń w Krzemionkach oraz innych miejsc w ówczesnym powiecie opatowskim.

Ekspozycja jest ilustracją do wydanej w 2022 roku publikacji „Ziemia Kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego” autorstwa Krzysztofa i Marcina Lorków. Na wystawie prezentowanych jest aż 250 pocztówek jednego z dwóch największych w latach 50. i 60. XX w. wydawców kart pocztowych w Polsce. Dorobek PTTK-u to 528 pocztówek, wydawanych zarówno przez Zarząd Główny w swoim zakładzie produkcyjnym „Foto-Pam” w Jaśle, jak i przez oddziały powiatowe w Ostrowcu, Starachowicach i Sandomierzu.

Wystawa jest równocześnie przypomnieniem twórczości artystów fotografików, w tym także tych związanych z Kielecczyzną: F. Gładysza, J. Kłodawskiego, J. Kwiatkowskiego, J. Łotysza, N. Pawłowicza, P. Pierścińskiego, J. Pietraszewskiego, T. K. Przypkowskiego, J. Siudowskiego, St. Śliwy, T. Wróblewskiego.

Książka autorstwa K. i M. Lorków „Ziemia kielecka na pocztówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Katalog”

To top