Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej 2022

Jeśli pragniecie poznać znaczenie krzemienia i żelaza dla rozwoju naszej cywilizacji, musicie odwiedzić Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w dniach od 13 do 15 sierpnia 2022.

W czasie Ostrowieckiego Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej dowiecie się więcej o trudzie obróbki różnych surowców w pradziejach i starożytności. Doświadczycie spotkania z unikalnym rzemiosłem i zwyczajami Rzymian, Celtów, Wandalów, Markomanów oraz Gotów. Zobaczycie widowiskowe walki gladiatorów. Wsłuchacie się w brzmienia wieczornego koncertu muzyki etnicznej.

Program realizowany będzie na terenie rekonstrukcji osady neolitycznej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także na terenie dziedzińca muzealnego.

W związku z tym, że pokazy i warsztaty odbywać się będą w naturalnym otoczeniu, prosimy o założenie wygodnego obuwia i stroju. Dla Państwa wygody podczas dłuższego udziału w festiwalu zachęcamy do zabrania ze sobą kocy, karimat lub turystycznych krzesełek. Bilety w cenie 6 zł/osoba będą dostępne w kasie muzealnej. Osoby zwiedzające w tych dniach muzeum nie ponoszą dodatkowych opłat za udział w imprezie.

WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU:

 1. Pokazy życia codziennego w dolinie rzeki Kamiennej i w okolicach Krzemionek w okresie schyłkowego paleolitu i neolitu.
 2. Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod hutnictwa żelaza:
 • Piec dymarski z bocznym spustem żużla
 • Świętokrzyski piec dymarski typu Kunów z kanałem kotlinkowym.

Prezentacje będą prowadzone z użyciem różnych surowców rudnych.  Każdy z procesów hutniczych zakończony będzie spektakularną rozbiórką pieca, wydobyciem łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem – scaleniem.

 1. Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod kowalskich, w tym pracy kowala z użyciem żelaza dymarskiego.
 2. Ozdoby prahistoryczne i biżuteria antyczna.
 3. Prezentacje wytwarzania paciorków szklanych.
 4. Prezentacje malarstwa pradziejowego.
 5. Pokazy piśmiennictwa antycznego.
 6. Pokazy wybijania kopii monet.
 7. Prezentacje uzbrojenia i przedmiotów użytkowanych w pradziejach i starożytności.
 8. Pokazy wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w pradziejach i starożytności.
 9. Tor łuczniczy i rzutów oszczepem dla zwiedzających.
 10. Prezentacje tkactwa, farbiarstwa i filcownictwa.
 11. Obróbka bursztynu.
 12. Warsztaty garncarskie wraz z wypałem naczyń w zagłębionym ognisku.
 13. Pokazy zróżnicowania strojów i uzbrojenia ludów zamieszkujących Europę Środkową w pradziejach i starożytności.
 14. Happeningi i inscenizacje.
 15. Prezentacja życia obozowego legionistów rzymskich.
 16. Pokazy walk gladiatorów.
 17. Prezentacje elementów życia codziennego – m.in. wytwarzania żywności, ziołolecznictwa.
 18. Symulacje starć zbrojnych.
 19. Bursztynowy Fireshow (pokaz ogniowy z użyciem pyłu bursztynowego).
 20. Koncerty muzyki etnicznej.
 21. Sprzedaż wydawnictw naukowych, popularyzatorskich i beletrystyki.
 22. Gastronomia i stoiska partnerów wydarzenia.

Szczegółowy program do pobrania:

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej realizowany jest przy wsparciu ze strony projektu  „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” oraz przy udziale osób reprezentujących grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia i instytucje:

W tegorocznym spotkaniu z prahistorią i antykiem biorą również udział indywidualne osoby i projekty, których wybór zamieszczamy poniżej:

Oprócz wyżej wymienionych w działaniu biorą udział nie mniej znamienici i doświadczeni prezenterzy.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z REFLEKSJĄ NAD REGIONALNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM.

NASZYM PRAGNIENIEM JEST STWORZENIE MIŁEJ, RODZINNEJ ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ JAK NAJLEPSZEMU PRZYJĘCIU PRZEZ PAŃSTWA PROGRAMU TEGOROCZNEGO FESTIWALU.

Organizacja wydarzenia została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Obchody 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach”.

To top