Modernizacja Roku

Miło nam poinformować, że obiekt Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zakwalifikowany został do konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI W. i jest już obecny na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu „I Etap XXVI Edycja”.

Do konkursu zgłosiliśmy prace modernizacyjne wykonane w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

W ramach projektu w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki wykonano:

1) rozbiórkę 3 budynków gospodarczych;

2) remont pawilonów nadszybowych Stefan i Zenon;

3) budowę windy w pawilonie Zenon i remont trasy podziemnej;

4) remont drewnianej kładki pieszej nad fragmentem pola górniczego;

5) remont i odbudowę tzw. Domku Archeologa;

6) remont i budowę zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wykonanie zewnętrznych instalacji teletechnicznych: niskoprądowych i światłowodowych;

7) realizację stałej ekspozycji w Krzemionkach.

Prace w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki rozpoczęto w 2019 roku, a zakończono w 2021 roku. Miejsce to przeszło modernizację, dzięki której zyskało nowy blask. Pojawiła się nowoczesna multimedialna wystawa, odnowione zostały pawilony nadszybowe, odświeżono podziemną trasę turystyczną. Realizacja projektu pozwoliła również na dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Zachęcamy do oddania głosu na nasze muzeum poprzez stronę internetową organizatora konkursu: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2837/object/3080/muzeum-archeologiczne-i-rezerwat-krzemionki-w-ostrowcu-swietokrzyskim

To top