Obóz chiropterologiczny

W ramach obchodów 100-lecia odkrycia neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego dzieją się dla Krzemionek rzeczy ważne przyrodniczo.

W oparciu o zgodę uzyskaną w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach rozpoczęła się inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu. Inwentaryzacja obejmuje badania występowania bezkręgowców (w tym przede wszystkim chrząszczy i prostoskrzydłych) oraz badania występowania płazów, gadów, ptaków i ssaków (w tym nietoperzy). To właśnie tej ostatniej grupie zwierząt, nietoperzom, będą poświęcone specjalne działania na terenie rezerwatu przyrody Krzemionki.

Wiadomo od dawna, że tutejsze kopalnie krzemienia są zimowiskiem nietoperzy. W 2019, 2020 i 2021 roku w sezonie zimowym chiropterolodzy ze Stowarzyszenia MOST przeprowadzili tu zimowe spisy nietoperzy. Dzięki tej pracy udało się wykazać, że krzemionkowskie podziemia są zimowiskiem od kilku do kilkunastu nietoperzy z 7 gatunków.
W warstwach kopalnych w Krzemionkach archeolodzy odkryli szczątki trzech gatunków nietoperzy, co oznacza, że zwierzęta te wykorzystywały kopalnie krzemienia już w pradziejach.
Jak dotąd jednak nikt nigdy nie prowadził badań chiropterofauny w okresie rozrodczym na terenie rezerwatu. Wiemy, że nietoperze się tu rozmnażają, ale nie wiemy jakie.
W związku z tym na zaproszenie naszego Muzeum, we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Przyrodniczym MOST z Kielc w dniach 27.07 – 05.08.2022 r. w rezerwacie w Krzemionkach będzie się odbywał obóz chiropterologiczny. Naukowcy pod kierownictwem dr. Mateusza Ciechanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego będą wykonywać odłowy nietoperzy, oznaczać ich gatunek, płeć, wiek i status rozrodczy.
Obecnie prowadzimy własne nasłuchy detektorowe. Przy pomocy detektora i rejestratora ultradźwiękowego wykrywamy nietoperze w rezerwacie. Już wiemy, że nowymi dla tego miejsca gatunkami są mroczek późny, mopek zachodni i jeden z karlików. Tym samym z terenu rezerwatu Krzemionki mamy już wiedzę o występowaniu 11 gatunków nietoperzy.
Badania te będą stanowiły ważne uzupełnienie wiedzy o przyrodzie rezerwatu, ale też obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie, co pozwoli na lepszą ochronę tych obszarów oraz na opracowanie publikacji naukowych, których dla tej grupy stąd nigdy nie powstały.
Patronat naukowy nad obozem objęły: Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Akademickie Koło Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Gdańsku.

To top