Dostosowanie Pałacu Wielopolskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Pałac Wielopolskich w Częstocicach wkrótce zostanie udostępniony do zwiedzania. Modernizacja budynku umożliwiła dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za część udogodnień odpowiada firma Altix.

W skład realizacji w Muzeum Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą: udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, dwa dotykowe plany informacyjne także z tymi znacznikami, tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu, tablica informacyjna w czarnym druku i brajlu przed budynkiem. Udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru obiektu ma postać tablicy wykonanej z tworzywa PMMA w biało-grafitowej kolorystyce z drobnymi, wielobarwnymi elementami. Plan opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu, a także w znaczniki YourWay Beacon i NFC, znajduje się na ergonomicznie pochylonym, jednonożnym stojaku ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Plan został ponadto wyposażony w przyciski, po których wciśnięciu odwiedzający muzeum uzyskuje głosową informację na temat wybranego elementu planu. W tej samej kolorystyce utrzymane są dotykowe plany informacyjne piwnicy i piętra obiektu, także wykonane z tworzywa PMMA, umieszczone w pionie, na ścianach, na dystansach. One też opatrzone są legendami w brajlu i w czarnym druku, i wyposażono je w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu zostały umieszczone obok drzwi lub na nich.” – pisze firma na swojej stronie internetowej, udostępniając także zdjęcia efektów swojej pracy. Sprawdźcie tutaj -> http://www.altix.pl/pl/realizacje/muzeum-archeologiczne-w-ostrowcu-swietokrzyskim/

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.

To top