„Krzemionki. 100 lat od odkrycia” – konferencja naukowa w stulecie odkrycia krzemionkowskich kopalń

W dniach 6 i 7 października 2022 roku w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbędzie się konferencja pt. „Krzemionki. 100 lat od odkrycia”. To kolejny element obchodów 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach.

Będzie to próba podsumowania wieku badań naukowych, prac konserwatorskich oraz działań wielu osób i instytucji zmierzających do zachowania krzemionkowskich kopalń dla przyszłych pokoleń. W trakcie spotkania poruszane będą m. in. zagadnienia badań archeologicznych, przyrodniczych, organizacji ochrony dziedzictwa archeologicznego czy konserwacji zabytków pradziejowego górnictwa. Głos zabiorą badacze z 10 ośrodków naukowych, muzealniczych oraz instytucji zajmujących się badaniami i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu jako słuchacze, prosimy o przesłanie takiej deklaracji do 4 października 2022 roku na adres sekretariat@krzemionki.info, z zaznaczeniem których dni dotyczy obecność oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł na konto nr 62 8507 0004 2001 0003 0674 0002. Zapraszamy!

To top