Pamiętnik Tadeusza Halperta. Relacja ze spotkania muzealnego

W piątek 21 października 2022 r. w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach odbyło się pierwsze spotkanie muzealne po przerwie spowodowanej gruntownym remontem obiektu. Wydarzenie zorganizowane wokół najnowszego wydania pamiętnika Tadeusza Halperta zainaugurował kierownik oddziału i kustosz Działu Archeologii naszego Muzeum, Kamil Kaptur. Prezentacji wydawnictwa towarzyszyło wystąpienie Andrzeja Orlińskiego ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, jednego z inicjatorów wydania publikacji.

Tadeusz Halpert – mąż Marii Stefanii Wielopolskiej – w zapisie swoich wspomnień sportretował przede wszystkim rodzinne Szczekociny, jednak znalazł się w nich również obraz podostrowieckiego Jeleńca, wspomniane zostały Częstocice i Vancouver, gdzie pod koniec lat 40. XX wieku Tadeusz zamieszkał wraz z rodziną. Jak czytamy we wstępie: „Autor, pisząc o swoim życiu z odległej już perspektywy czasowej (rok 1958), oceniał wydarzenia znając ich przyczyny i skutki. Dokonał również mniej lub bardziej świadomego wyboru problemów, być może pominął niewygodne fakty, równocześnie podkreślając te, które wydały mu się ważniejsze.[…] był osobą starannie i wszechstronnie wykształconą o wyraźnie określonych przekonaniach światopoglądowych i politycznych. Te cechy oraz umiejętności pisarskie powodują, że pamiętnik jest niezwykle interesujący i z pewnością zaciekawi Czytelników”.

Druga część spotkania, czyli prelekcja zatytułowana „3D w stylu retro” przygotowana przez Wojtka Mazana, adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MHA poświęcona była historii, specyfice technicznej i zawartości kolekcji fotografii wykonanych przez Tadeusza Halperta w początkach XX wieku. Omawiany zbiór zdjęć powstał podczas podróży autora pamiętnika do Afryki, jest również źródłem przedstawiającym życie rodzinne Halpertów w szczekocińskiej posiadłości. Fotografie wykonane podczas wyjazdu na safari dzięki zapisanym wspomnieniom zyskały dodatkową narrację i pozwoliły publiczności odbyć tę „największą przygodę życia” razem z autorem pamiętnika.

Wszystkim gościom dziękujemy za obecność i wierzymy, że kolejne, proponowane przez nas spotkania będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem.

To top