Relacja z konferencji naukowej „Krzemionki. 100 lat od odkrycia”

Konferencja naukowa „Krzemionki. 100 lat od odkrycia” w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” jest już wspomnieniem.

Spotkanie zorganizowane w dniach 6 i 7 października 2022 r. było swoistym podsumowaniem stu lat badań naukowych, prac konserwatorskich oraz wysiłków wielu osób, instytucji i środowisk, by krzemionkowskie kopalnie zachowały się w swojej formie dla przyszłych pokoleń. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za ich cenny wkład w program konferencji – dr Januszowi Budziszewskiemu, Michałowi Szubskiemu, dr hab. prof. UJK Katarzynie Ryszewskiej, Magdalenie Malak, Adamowi Kaplerowi, dr Dagmarze Werra, dr Marzenie Woźny, Arturowi Jedynakowi (MHA), Michałowi Paczkowskiemu, Małgorzacie Ściborowskiej-Merchelskiej, Witoldowi Migalowi, Markowi Zalewskiemu, Januszowi Korzeniowi, Piotrowi Wronieckiemu, dr inż. Jadwidze Annie Bardze-Więcławskiej oraz dr Wojciechowi Borkowskiemu.

Zwieńczeniem drugiego, ostatniego dnia konferencji była wycieczka na zamek w Ćmielowie, gdzie od kilku miesięcy prowadzone są prace wykopaliskowe. Do tej pory trudno dostępne, położone na wyspie i w większości niewidoczne ruiny renesansowej rezydencji Szydłowieckich zostały odsłonięte w trakcie prowadzonych tu wykopalisk. O ich wynikach, a także samej historii zamku opowiedział uczestnikom konferencji kierownik badań, archeolog Tomasz Olszacki.

Konferencja była ostatnim punktem programu obchodów 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach. W najbliższym czasie podsumujemy ten szczególny dla nas, pełen jubileuszowych akcentów rok.

* * *

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Patronat Honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Starosta Ostrowiecki,

Narodowy Instytut Dziedzictwa,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Patronat medialny:

TVP Kultura, TVP3 Kielce, Lokalna.TV, Radio Kielce, Radio Ostrowiec, Gazeta Ostrowiecka, Echo Dnia Świętokrzyskie, Wyborcza.pl Kielce, Sprawy Nauki, „Spotkania z Zabytkami”, Mówią Wieki, Archeologia Żywa, Link to Poland, SWIETOKRZYSKIE

To top