Zabytek zbyteczny? Wystawa fotografii Michała Sieradzana w Pałacu Wielopolskich

Zapraszamy na otwarcie najnowszej wystawy czasowej w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

Zabytek zbyteczny?
Staropolskie Zagłębie Przemysłowe w fotografiach Michała Sieradzana

15 czerwca (czwartek) 2023 r.
godzina 17.00.


Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski

WSTĘP WOLNY

***

Zagłębie Staropolskie było najstarszym, i przez długi czas największym regionem przemysłowym na ziemiach polskich. Rozwojowi górnictwa i hutnictwa żelaza sprzyjała tu obecność surowców mineralnych, zasobnych w drewno lasów oraz zapewniających energię rzek. Wśród nich kluczową rolę odegrały te najbardziej „pracowite” – Kamienna, Czarna i Bobrza. Z miejscowych bogatych zasobów korzystali już przed dwoma tysiącami lat starożytni hutnicy, a począwszy od średniowiecza działały tu liczne kuźnice o napędzie wodnym, które z czasem zastąpione zostały przez wielkie piece.

W XIX wieku miał miejsce największy rozwój przemysłu w regionie. Rytm życia wielu ośrodków wyznaczała praca wielkich pieców, którym towarzyszyły wznoszone nad rzekami fryszernie, pudlingarnie i walcownie. Dziś materialnym świadectwem prowadzonej tu działalności są liczne zabytki techniki o dużym znaczeniu historycznym, znane choćby z Nietuliska, Maleńca czy Samsonowa. Jedne zadziwiają śmiałymi rozwiązaniami inżynieryjnymi i czarują surową urodą zachowanych maszyn i urządzeń. Inne wzbudzają zachwyt monumentalnym rozmachem i urzekają pięknem architektonicznego detalu. Wszystkie natomiast tworzą zupełnie unikalny zespół, nie znajdujący odpowiednika w innych regionach kraju.

Jaka jest dziś kondycja tych niezwykłych zabytków? Jaka może czekać je przyszłość i jak my, współcześni, postrzegamy tą część naszego dziedzictwa kulturowego? Odpowiedzi poszukuje Michał Sieradzan, kielecki fotografik zafascynowany obiektami przemysłowymi, który w latach 2019-2023 odwiedził i uwiecznił w kadrze najważniejsze zabytki Zagłębia Staropolskiego. Z jednej strony często zaniedbane i niszczejące, z drugiej niezaprzeczalnie piękne. Oba aspekty uchwycił na swoich fotografiach Autor, podejmując się dzieła przywracania pamięci o naszym nieco zapomnianym (i zbytecznym?) dziedzictwie.

Wystawa fotografii Michała Sieradzana została uzupełniona o eksponaty ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

Patronat medialny: Lokalna.TV, TVP Kielce, Radio Kielce, Radio Ostrowiec, Gazeta Ostrowiecka, Radio Rekord, STV.info, Świętokrzyskie Travel

***

Wernisaż będzie także okazją do zobaczenia wnętrz Pałacu Wielopolskich odnowionych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 #projektPOIŚ

To top