Pałac Wielopolskich w Częstocicach – historia i architektura

Lekcja muzealna poświęcona Pałacowi Wielopolskich w Częstocicach, dziś będącemu siedzibą jednego z dwóch oddziałów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat jego historii, rodzin związanych z Pałacem oraz kolejnych przeznaczeniach zespołu pałacowo-parkowego w ostrowieckich Częstocicach. Szczególnie istotnym zagadnieniem oferowanych zajęć jest omówienie eklektyzmu architektonicznego Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Warsztaty (do wyboru):

  • plastyczne – tworzenie barwnych przedstawień Pałacu połączone z zagadkami dotyczącymi architektury budynku;
  • rywalizacja zespołowa – quiz z wiedzy o Pałacu Wielopolskich w Częstocicach,
    z wykorzystaniem wiadomości poznanych na zajęciach muzealnych;
  • ruchowe – gry i zabawy arystokracji, czyli rozrywki salonowe popularne wśród elit europejskich przełomu XIX i XX wieku, np. „Up Jenkins”, „Consequences”, zabawa z piórkiem;

Wiek uczestników: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli
Cena: 10 zł
Czas trwania zajęć: 1h

To top