Zwierzyniec w sztuce

Lekcja na temat motywu zwierzęcego jako inspiracji dla różnych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby, fotografii, dekoracyjnych tkanin czy literatury przedstawionych na wybranych, ciekawych przykładach. Poruszane zagadnienia dotyczą ich popularności, symboliki, stosowania  i sposobów przedstawiania na przestrzeni epok. Warsztaty towarzyszące lekcji dają możliwość własnej interpretacji omawianego tematu. Warsztaty (do wyboru):

  • plastyczne – tworzenie dzieł sztuki z wykorzystaniem zdjęć własnych pupili, z poznanych podczas zajęć;
  • poznawczo-ruchowe – poszukiwanie motywu zwierzęcego w przestrzeniach Pałacu,
    w obiektach prezentowanych na wystawach stałych i czasowych oraz na terenie zabytkowego parku.

Wiek uczestników: przedszkola, szkoły podstawowe
Cena: 10 zł
Czas trwania zajęć: 1h

To top