Spotkanie z pancernymi władcami lasów

WYDARZENIE ODWOŁANE

W niedzielę 3 grudnia Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki zaprasza na spotkanie z entomologiem dr. inż. Lechem Buchholzem. Pretekstem do wizyty eksperta jest wystawa przyrodnicza „Pancerni władcy lasów. Chrząszcze środowisk naturalnych w świecie człowieka”, którą można oglądać w krzemionkowskim muzeum do końca roku.

Niedzielne spotkanie rozpocznie się od zwiedzania ekspozycji w towarzystwie jej autora – Łukasza Misiuny, kierownika Działu Przyrody MH-A. Usłyszymy kilka słów o koncepcji wystawy oraz występowaniu chrząszczy na terenie rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie. Tuż po zwiedzaniu zapraszamy na wykład dr inż. Lecha Buchholza pt. „Reliktowe chrząszcze dawnych puszcz środkowoeuropejskich i ich aktualne występowanie w naszym kraju” uzupełniony o zagadnienie zagrożeń i sposobów ochrony wspomnianych owadów. Lech Buchholz to entomolog oraz promotor naturalności i pierwotności lasów. Prowadził badania i obserwacje entomologiczne nie tylko na terenie naszego kraju, ale także w Afryce Północnej. Jest autorem licznych artykułów i opracowań poświęconych chrząszczom.

Wykład oraz zwiedzanie wystawy odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o godz. 14 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki (oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim). Wstęp wolny.

Zapraszamy!

To top