Rok 2023 w ostrowieckim muzeum

2023 rok był dla naszego muzeum czasem pełnym wyzwań i spotkań z dziedzictwem kulturowym.

WYDARZENIA PLENEROWE

– „Prowadź wodzu na Moskali” – inscenizacja zwycięskiej bitwy pod Borią-Jeziorkiem w 160. rocznicę Powstania Styczniowego

– XI Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia

– III Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej

WYDARZENIA POPULARNO-NAUKOWE

– Ostrowieckie Spotkania Historyczne: „Rozmowy nie tylko o porcelanie”

– Ostrowieckie Spotkania Historyczne: „Historia w postaciach zapisana, czyli o twórcach ostrowieckiego hutnictwa”

– konferencja przyrodnicza „Pacjent Przyroda. Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących”

POZOSTAŁE WYDARZENIA

– Europejskie Dni Archeologii – ogólnopolska inauguracja zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na Krzemionkach oraz warsztaty

– Europejskie Dni Dziedzictwa – warsztaty oraz sesja popularno-naukowa

– koncert karnawałowy „Wielka sława to żart”

– Noc Muzeów

WYSTAWY

– „Krzemionki Stefana Krukowskiego” – przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne (oddział Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki)

– „Pancerni władcy lasów. Chrząszcze środowisk naturalnych w świecie człowieka” – przygotowana przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (oddział Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki)

– „Ćmielowska porcelana 1920-1945. Art déco i nie tylko” – przygotowana przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Fotografista. Ppor c.w. Feliks Konderko 'Jerzy’” (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Mieczysław Welter. Rzeźba” (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Zabytek zbyteczny? Staropolskie Zagłębie Przemysłowe w fotografiach Michała Sieradzana” (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Neon Omnis Moriar. Historia ostrowieckich neonów” – przygotowana przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury” przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Ruch Tektoniczny” przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

– „Jan Matejko zza kulis” z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie (oddział Pałac Wielopolskich w Częstocicach)

WYDAWNICTWA

– „Neon Omnis Moriar. Historia ostrowieckich neonów” – katalog

– „Krzemionki Stefana Krukowskiego” – katalog (wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym)

– „Nie tylko moje życie” – wspomnienia Antoniego hr. Wielopolskiego (w druku)

– „Silex et Ferrum t. II” (w druku)

INNE

– udział w realizacji projektu „Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony”, w ramach którego powstał m.in. Szlak Górnictwa Krzemienia Pasiastego

– Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka – nagroda honorowa za działalność muzealną

– Lodołamacze 2023 – nagroda dla oddziału Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

To top