„Nie tylko moje życie” Antoniego hr. Wielopolskiego. Spotkanie w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne z Wojciechem Wielopolskim wokół publikacji „Nie tylko moje życie” Antoniego hr. Wielopolskiego. Rozmowę poprowadzi Aldona Łaniewska-Wołłk.

12 stycznia (piątek) 2024 r., godzina 17.00
Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37, Ostrowiec Świętokrzyski

WSTĘP WOLNY

W czasie spotkania prowadzona będzie sprzedaż wydawnictwa.

Pałac Wielopolskich w Częstocicach, w którym dziś mieści się jeden z oddziałów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, należał do rodziny Wielopolskich przez ponad 40 lat. Nazwisko tego rodu na stałe związane jest z nazwą pałacu i podkreśla znaczenie familii Wielopolskich w dziejach zabytku, otoczonego dziś opieką przez ostrowieckie Muzeum. Nasza instytucja od lat bada losy rodziny Wielopolskich, a świadectwo jednego z członków rodu jest dla nas nieocenionym źródłem wiedzy.

Nowa, dwutomowa publikacja „Nie tylko moje życie” jest obszernym zapisem wspomnień Antoniego hr. Wielopolskiego, również tych związanych z Ostrowcem i Częstocicami. Antoni urodził się w roku 1911 w Warszawie jako przedstawiciel hrabiowskiej linii rodu Wielopolskich i praprawnuk margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Absolwent SGGW w Warszawie (1936), po ukończeniu studiów przez kilka lat przebywał w Ameryce Południowej, skąd powrócił w roku 1940 i wstąpił do polskiej armii we Francji. Wzięty do niewoli trafił do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag IIC w Woldenbergu. Po wojnie osiedlił się w Szczecinie, gdzie od roku 1956 był wykładowcą, a z czasem także docentem Wyższej Szkoły Rolniczej. Z wykształcenia rolnik ekonomista, z zamiłowania historyk. Od lat siedemdziesiątych XX wieku poświęcił się gromadzeniu rodzinnego archiwum i spisywaniu wspomnień ze swojego bogatego życia ściśle powiązanego z najważniejszymi, dwudziestowiecznymi wydarzeniami. Był żonaty, zmarł w Poznaniu w roku 1995.

Pomysłodawcą tej inicjatywy wydawniczej jest dr Wojciech hr. Wielopolski – emerytowany literaturoznawca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, syn Antoniego. Urodził się w Szczecinie jako potomek arystokratycznego rodu Wielopolskich. Absolwent poznańskiej polonistyki (1974), a następnie wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej UAM, przez długie lata naukowo zajmował się historią kultury europejskiej i polską literaturą współczesną, obserwując i opisując jej dramatyczne związki z naszymi powojennymi dziejami. Od wielu lat poświęca się badaniom dziejów swojej Rodziny.

***

Druk publikacji został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To top