Wydarzenia plenerowe w Krzemionkach

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej
12 i 13 sierpnia 2023

Wydarzenie plenerowe organizowane od trzech lat w oparciu o połączenie idei przyświecającej Krzemionkowskim Spotkaniom z Epoką Kamienia z projektem Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery realizowanym od prawie ćwierćwiecza przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, które wspiera Muzeum w opisywanym działaniu. Pierwsza realizacja Festiwalu poprzedzona była innymi prezentacjami dotyczącymi tzw. szerszego tła kulturowego dla krzemionkowskiego dziedzictwa realizowanymi w latach 2020 i 2021 (np. film Żelazna Dolina, pokazy pn. Krzemień i Żelazo). Formuła festiwalu służy konfrontacji dorobku ludności zamieszkującej okolice Ostrowca w różnych epokach: kamienia, brązu i żelaza. Antyk dzięki zaangażowaniu wielu osób współpracujących od lat przy projekcie Człowiek i Żelazo… wydaje się tym razem bardziej dominującym składnikiem. Wynika to między innymi z prezentacji szerokiego tła kulturowego dla tego, co działo się w dolinie rzeki Kamiennej i w Górach Świętokrzyskich 2 tysiące lat temu. Tłem tym jest m.in. wpływ Celtów na rozwój kultowy ziem polskich, dorobek cywilizacyjny starożytnego Rzymu i kontakty pomiędzy Imperium a terenami, które nie znalazły się w jego władaniu. Poza warsztatami i spotkaniami z publicznością w obozach i na poszczególnych stanowiskach rekonstrukcyjnych w programie znajdują się gremialne prezentacje: pokazu mody prehistorycznej i antycznej, tzw. targu niewolników, musztry rzymskich legionistów, walk gladiatorskich, pokazów sprawności bojowej wojowników barbarzyńskich, rzymskiej rywalizacji sportowej czy symulowanych starć pomiędzy barbarzyńcami a Rzymianami. Szczególnymi elementami Festiwalu są pokazy pracy i spektakularnej rozbiórki pieców służących uzyskiwaniu żelaza nazywanych popularnie, choć nie do końca słusznie dymarkami oraz obkuwanie dymarskiego żelaza i jego kształtowanie na stanowisku kowalskim. Zwiedzający mają szansę na prześledzenie znaczenia różnych surowców w życiu codziennym ludzi mieszkających w tej części Europy od okresu kilkunastu tysięcy lat p.n.e. aż po schyłek starożytności. „Najmłodszym” elementem programu są prezentacje rzymskich żołnierzy i rzemieślników z IV i V w. n.e. Akcentem muzycznym towarzyszącym tegorocznej edycji imprezy będą sobotnie koncerty powracającej na estradę po latach przerwy legendarnej grupy etnicznej Open Folk, co pozwoli gościom zanurzyć się w świat dźwięków i brzmień znacząco podobnych do tych, które towarzyszyły ludziom mieszkającym na naszych ziemiach tysiące lat temu. Festiwal odbywa się na terenie rekonstrukcji pradziejowej osady, w jej sąsiedztwie oraz na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Całość realizowana jest przez pracowników Muzeum, członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego oraz osoby reprezentujące liczne stowarzyszenia, fundacje i instytucje, które od lat zaangażowane są w promocję wiedzy o pradziejach i antyku, także za granicą. W Festiwalu biorą udział m. in.: Muzeum Regionalne w Pińczowie, Fundacja Terra Operta, Stowarzyszenie Terra Celtica, Projekt Carrodunum, Stowarzyszenie Pro Antica, Pracownia Fenrir, Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów, Projekt Marobudum (CZ), Familia Gladiatoria Taurus (CZ), Legion XXI Rapax, Zagroda Wandalska w Kotorowie, Pracownia Artystyczna Eryk Popkiewicz, Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Harjis, Grupa rekonstrukcji historycznej Terra Ferrata, Manufaktura Zielonych i Pracownia Lepiglina. Wyjątkowymi gośćmi Festiwalu w roku bieżącym będzie grupa pod przewodnictwem Wladsylava Chabanyuka i Yaremy Ivantsiva reprezentująca ukraiński rezerwat historyczny „Trypillya Culture” (Kultura trypolska) z prezentacjami dotyczącymi cywilizacji neolitycznej rozwijającej na terenie dzisiejszej Ukrainy, Bułgarii, Mołdawii i Rumunii także w czasie, gdy 5000 lat temu rozpoczynała się eksploatacja krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Dodatkowym punktem programu będzie też działanie stanowiska prezentującego wirtualne rekonstrukcje obiektów archeologicznych.

W programie:

 • pokazy archeologii eksperymentalnej
 • koncerty muzyki etnicznej
 • warsztaty edukacyjne
 • inscenizacje

Bilety w cenie 10 zł / normalny, 8 zł / ulgowy dostępne w kasie muzeum w dniu wydarzenia*.
*Osoby zwiedzające w tych dniach Krzemionki, nie ponoszą dodatkowych kosztów, wstęp na wydarzenie jest zawarty w cenie biletu na zwiedzanie.
*Dla mieszkańców miejscowości Sudół i Magonie (gm.Bodzechów) oraz mieszkańców sołectw tworzących Park Kulturowy w gminie Ćmielów tj. Rudy Kościelnej, Stoków Starych, Stoków Małych, Stoków Dużych, Borii, Podgórza i Wiktoryna – wstęp bezpłatny na wydarzenie.
Koncert na dziedzińcu oraz bursztynowy fireshow – wstęp wolny.

PROGRAM WYDARZENIA:

12 sierpnia (SOBOTA)

10.00 – 18.00 – Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji festiwalowych (osada neolityczna i jej sąsiedztwo)

 • 11.00 – 11.45 – Igrzyska sportowe legionistów i barbarzyńców (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 12.00 – 12.45 – Powitanie przybyłych na Festiwal oraz moda prehistoryczna i antyczna na osi czasu – happening z udziałem publiczności (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 12.50 – 13.10 – Pokaz walk gladiatorskich (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 13.10 – 14.00 – Żywy obóz legionistów rzymskich – możliwość wejścia do obozu przez publiczność i uczestnictwa w różnych zdarzeniach
 • 14.00 – 14.20 – Koncert plenerowy Open Folk unplugged (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 14.30 – 15.15 – Pokaz rzymskich formacji wojskowych (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 15.15 – 15.40 – Targ niewolników i przemarsz z publicznością w okolice kurhanu z Broniszowic (z placu koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 15.40 – 16.00 – Pokaz walk gladiatorskich (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 16.00 – 17.00 – Próba Open Folk na scenie (dziedziniec Muzeum Archeologicznego)
 • 17.00 – 17.20 – Przemiany w armii rzymskiej na osi czasu – happening z udziałem publiczności (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 17.20 – 17.50 – Rozbiórka pieca dymarskiego, wydobycie łupki żelaznej z pieca i jej obkuwanie – kompaktowanie (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 17.50 – 18.10 – Walki gladiatorów i zakończenie prezentacji na terenie Rezerwatu (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)

18.30 – 19.30 – Koncert Open Folk (dziedziniec Muzeum Archeologicznego) – wstęp wolny

19.45 – Bursztynowy Fireshow (dziedziniec Muzeum Archeologicznego) – wstęp wolny

20.00 / 20.30 / 21.00 – Nocne zwiedzanie trasy podziemnej (zbiórka przy bramie wiodącej do Rezerwatu na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego; obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, zapisy od 08.08.; obowiązują bilety na festiwal)

13 sierpnia (NIEDZIELA)

10.00 – 18.00 – Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji festiwalowych (osada neolityczna i jej sąsiedztwo)

 • 11.00 – 11.45 – Igrzyska sportowe legionistów i barbarzyńców (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 12.00 – 12.45 – Żywy obóz legionistów rzymskich – możliwość wejścia do obozu przez publiczność i uczestnictwa w różnych zdarzeniach
 • 12.50 – 13.10 – Pokaz walk gladiatorskich (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 13.10 – 14.00 – Moda prehistoryczna i antyczna na osi czasu – happening z udziałem publiczności (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 14.30 – 15.15 – Pokaz rzymskich formacji wojskowych (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 15.15 – 15.45 – Happening – symulacja starcia zbrojnego Rzymian z barbarzyńcami (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 15.45 – 16.15 – Operacje medyczne na polu bitwy (rejon obozu legionistów rzymskich koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 16.15 – 16.40 – Targ niewolników i przemarsz z publicznością w rejon kurhanu z Broniszowic (z placu koło Pomnika Jana Samsonowicza)
 • 16.40 – 17.00 – Pokaz walk gladiatorskich (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 17.00 – 17.20 – Happening In dubio pro reo (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)
 • 17.20 – 18.00 – Rozbiórka pieca dymarskiego, wydobycie łupki żelaznej z pieca i jej obkuwanie – kompaktowanie oraz zakończenie Festiwalu (polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic)

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że podano orientacyjny czas rozpoczęcia i trwania poszczególnych punktów programu, które z różnych przyczyn mogą trwać dłużej lub krócej niż zostało to określone.
O możliwości realizacji części prezentacji decydują też względy techniczne i warunki pogodowe. Program Festiwalu może też zostać wzbogacony o składniki nieujęte w powyższym zestawieniu.

To top