Wydarzenia plenerowe w Krzemionkach

A już za nami:

Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia
15 i 16 lipca 2023

Wydarzenie plenerowe zainicjowane 12 lat temu przez archeologów pracujących w Muzeum. Łączy pokazy, warsztaty i inscenizacje z udziałem rekonstruktorów z możliwością spotkań w plenerze z naukowcami reprezentującymi archeologię i nauki pomocnicze (archeobotanikę, antropologię, osteologię, geofizykę, archeologię lotniczą, traseologię i in.). Pokazy i warsztaty odbywają się na terenie osady pradziejowej w Krzemionkach, natomiast laboratoria i prelekcje dla publiczności – w namiotach przed wejściem na osadę.  Lokalizacja pozwala korzystać z oferty przez zwiedzających Muzeum i trasę turystyczną oraz osoby, które mają ochotę wziąć udział wyłącznie w tym wydarzeniu. Prezentacje na osadzie dotyczą przede wszystkim epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, czyli okresów, w których eksploatowano krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego. Pokazy rekonstrukcyjne służą prezentacji życia codziennego, rzemiosła, sztuki pradziejowej oraz obrzędów i wyjątkowych wydarzeń w życiu prehistorycznych społeczności zamieszkujących niegdyś dolinę rzeki Kamiennej i Wyżynę Sandomierską. Realizowane są przez pracowników Muzeum i rekonstruktorów reprezentujących m.in. grupy Rydno i Praosada Rydno oraz pracownie archeologiczne i zajmujące się profesjonalnym odtwarzaniem dawnych rzemiosł. Laboratoria naukowe prowadzą przedstawiciele Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i w Poznaniu, Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Firmy Montefortino i Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W programie:

 • pokazy archeologii eksperymentalnej
 • laboratoria popularno-naukowe
 • warsztaty edukacyjne
 • inscenizacje
 • prelekcje

Bilety w cenie 10 zł / normalny, 8 zł / ulgowy dostępne w kasie muzeum w dniu wydarzenia*.
*Osoby zwiedzające w tych dniach Krzemionki, nie ponoszą dodatkowych kosztów, wstęp na wydarzenie jest zawarty w cenie biletu na zwiedzanie.
*Dla mieszkańców miejscowości Sudół i Magonie (gm.Bodzechów) oraz mieszkańców sołectw tworzących Park Kulturowy w gminie Ćmielów tj. Rudy Kościelnej, Stoków Starych, Stoków Małych, Stoków Dużych, Borii, Podgórza i Wiktoryna – wstęp bezpłatny na wydarzenie za okazaniem dowodu.

PROGRAM WYDARZENIA

SOBOTA 15.07.

od 10.00 do 17.00 – warsztaty i prezentacje rzemiosł pradziejowych oraz laboratorium archeologiczne, w tym:

 • 11.30 – pokaz sposobów rozpalania ognia (rekonstrukcja osady)
 • 12.00 – „O czym mówią kości? Kilka przypadków z czasów minionych” – wykład przygotowany przez zespół archeozoologów: dr. hab. prof. UP we Wrocławiu Aleksandra Chrószcza, dr. Dominika Poradowskiego z UP we Wrocławiu, prof. Vedata Onara z Uniwersytetu w Stambule oraz Joannę Wolińską z UP we Wrocławiu (namiot prelekcyjny)
 • 12.30 – pokaz obróbki bursztynu i jubilerstwa pradziejowego (rekonstrukcja osady)
 • 13.00 – malakologia w archeologii (namiot „Laboratorium”)
 • 13.30 – wierzenia epoki kamienia (rekonstrukcja osady)
 • 14.00 – traseologia – badania śladów użytkowania narzędzi (namiot „Laboratorium”)
 • 14.30 – stanowisko technik garbarskich (rekonstrukcja osady)
 • 15.00 – „Przyroda Krzemionek” – premiera filmu Bogusława Sępioła oraz spotkanie z autorem (namiot prelekcyjny)
 • 16.00 – prezentacja pradziejowych instrumentów muzycznych (rekonstrukcja osady)

NIEDZIELA 16.07.

od 10.00 do 17.00 – warsztaty i prezentacje rzemiosł pradziejowych oraz laboratorium archeologiczne, w tym:

 • 11.30 – pokaz obróbki krzemienia (rekonstrukcja osady)
 • 12.00 – „Chleb, piwo? A może grochówka? Co Oni spożywali w tym neolicie” – wykład dr. hab. Aldony Mueller-Bieniek z WA UW w Warszawie (namiot prelekcyjny)
 • 12.30 – kuchnia pradziejowa (rekonstrukcja osady)
 • 13.00 – prezentacja obozowiska ze starszej epoki kamienia (rekonstrukcja osady)
 • 13.30 – „Zobaczyć to, co niewidoczne. Badania mikroskopowe w archeologii” – wykład dr hab. prof. UAM w Poznaniu Iwony Sobkowiak-Tabaki i dr Aldony Kurzawskiej z IAE PAN w Poznaniu (namiot prelekcyjny)
 • 14.00 – pokaz technik obróbki kamienia (rekonstrukcja osady)
 • 14.30 – geofizyka archeologiczna (namiot „Laboratorium”)
 • 15.00 – stanowisko łowiectwa pradziejowego (rekonstrukcja osady)
 • 15.30 – badania antropologiczne (namiot „Laboratorium”)
 • 16.00 – „Uzdrowienie wodza” – inscenizacja zabiegów medycznych w młodszej epoce kamienia (rekonstrukcja osady)

Organizacja wydarzeń została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Plenerowe wydarzenia historyczno-edukacyjne organizowane przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne”.

To top