Konferencja przyrodnicza „Pacjent Przyroda”

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie MOST zapraszają na konferencję „Pacjent Przyroda. Możliwości i potrzeby tworzenia nowych obszarów chronionych w Polsce oraz ochrony obszarów istniejących”.
2 września w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w gronie ekspertów zajmujących się teoretycznie i praktycznie ochroną przyrody porozmawiamy o tym, czego przyrodzie potrzeba. Pretekstem do dyskusji będą zagadnienia takie jak: czy potrzebna jest ochrona przyrody, czy możliwe jest tworzenie nowych obszarów chronionych, jak nimi zarządzać, czy obecne prawo nadąża za wyzwaniami dynamicznych zmian cywilizacyjnych, czy ochrona lokalnie ma znaczenie globalnie, co chronić, po co chronić?
Miejsce konferencji nie jest przypadkowe. Na tym terenie znajduje się bowiem rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie oraz obszar Natura 2000 Krzemionki. Co więcej, Krzemionki to jeden z komponentów Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego wpisanego w 2019 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji: http://krzemionki.konferencjamost.pl/.

Sponsorem konferencji jest firma Formaster S. A.


Szczegółowy program wydarzenia:

9:00 dr Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum, Dominik Włudyga, prezes Stowarzyszenia M.O.S.T. – Otwarcie konferencji

Część I Człowiek i środowisko
9:30 – 10:00 dr Szymon Modzelewski (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim) – Człowiek, przyroda i gatunki w starożytności. Relacje pomiędzy pierwszymi cywilizacjami a ich naturalnym środowiskiem
10:00 – 10:30 mgr Marta Julia Jagusztyn-Krynicka (Fundacja Lasy i Obywatele) – Ochrona przyrody nie tylko dla przyrodników, o budowaniu wspólnot i sojuszy
10:30 – 10:50 Dyskusja

Część II Potrzeby, możliwości i ograniczenia tworzenia obszarów chronionych
10:50 – 11:20 mgr inż. Piotr Klub (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze) – Możliwość rozwoju sieci polskich parków narodowych
11:20 – 11:50 dr Łukasz Piechnik, dr hab. Łukasz Kajtoch, dr Dorota Horabik, dr Bogusław Binkiewicz (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – Ochrona rezerwatowa w województwie małopolskim – czy jest wystarczająca?
11:50 – 12:20 mgr Łukasz Misiuna (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim/Stowarzyszenie M.O.S.T.) – Propozycje utworzenia nowych obszarów chronionych i powiększenia istniejących w województwie świętokrzyskim
12:20 – 12:40 Dyskusja
12:40 – 13:00 Przerwa kawowa

Część III Motywacje ochrony przyrody. Przedmioty czy podmioty ochrony?
13:00 – 13:30 dr hab., prof. IOP PAN Jan Urban (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk) – Stanowiska geologiczne jako motywacje i przyczyny tworzenia obszarów chronionych – przykłady rezerwatów z regionu świętokrzyskiego i Ponidzia
13:30 – 14:00 dr Lech Buchholz (Świętokrzyski Park Narodowy), mgr Mateusz Sapieja (Stowarzyszenie M.O.S.T.) – Chrząszcze jako wskaźnik pierwotności i naturalności lasów oraz motywacja do ochrony rezerwatowej
14:00 – 14:30 dr hab. Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański) – Nietoperze jako motywacja tworzenia obszarów chronionych. Czy nietoperze mogą być przedmiotem ochrony rezerwatu Krzemionki Opatowskie?
14:30 – 15:00 dr hab. Marcin Kiedrzyński, dr hab. Katarzyna M. Zielińska (Uniwersytet Łódzki) – Na skraju zagłady: wyzwania w ochronie małych i izolowanych populacji roślin
15:00 – 15:20 Dyskusja
15:30 – 16:00 Obiad
16:10 – 16:30 Zamknięcie konferencji
16:30 – 19:00 Zwiedzanie neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego

To top