„Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa”

30,00 

„Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa”

autorka: Maria Wiktoria Radwan

Kategoria:

Opis

„Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa”

autorka: Maria Wiktoria Radwan

współwydawca: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Trudno byłoby wskazać osobę, która posiada podobne zasługi dla ostrowieckiego muzealnictwa i jednocześnie dla ustanowienia właściwej opieki nad krzemionkowskim polem górniczym, jak Mieczysław Radwan. Dotychczas powstało wiele publikacji poświęconych postaci Profesora i jego wielowątkowej działalności. Istotna – szczególnie dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego – wydaje się jej część ukierunkowana na popularyzację wiedzy o zabytkach techniki, odkrycie i rozpoznanie starożytnego zagłębia metalurgii żelaza czy na zabezpieczenie i właściwą ekspozycję neolitycznych kopalń w Krzemionkach.

Żaden z dotychczas opublikowanych tekstów nie posiada jednak walorów, które są związane z osobistym spojrzeniem na tę wybitną postać. Taki właśnie charakter ma książka „Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa” autorstwa dr Marii Wiktorii Radwan – wnuczki Profesora. Spojrzenie to podkreśla fakt, że Autorka była świadkiem części opisywanych zdarzeń  i wykorzystała szereg informacji zawartych w archiwum rodzinnym oraz w archiwum PAN PAU w Krakowie.

Komentarz Muzeum dotyczący publikacji

Recenzja książki w „Przeglądzie Geologicznym” , vol. 70, nr 12, 2022

Informacje dodatkowe

Waga1,00 kg
To top