Badania archeologiczne

Od 1965 roku, a więc od czasu powstania Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim gromadzi zabytki archeologiczne z obszaru środkowej i dolnej doliny rzeki Kamiennej. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki prowadzi samodzielne badania archeologiczne dopiero od początku XXI wieku. Pracownicy działu archeologii Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” prowadzą wykopaliskowe i powierzchniowe badania archeologiczne na obszarze doliny rzeki Kamiennej, Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej.

  • 2011 – Szewna, stanowisko nr 6/79, badania weryfikacyjno ratownicze, osadnictwo z okresu wczesnego neolitu i okresu wpływów rzymskich.
  • 2012 – Częstocice, badania ratownicze i weryfikacyjne na terenie przylegającym do Pałacu Wielopolskich, gdzie znajduje się wielokulturowe stanowisko archeologiczne (od czasów neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, aż po okres wpływów rzymskich i czasy nowożytne) ; Denków – odkrycie i zabezpieczenie nowożytnego skarbu monet z lat 1596-1626.
    A. Jedynak, K. Kaptur, Badania archeologiczne w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012 roku (plakat).
  • 2017 – Częstocice, badania archeologiczne w otoczeniu Pałacu Wielopolskich.
  • 2019 – Częstocice, badania archeologiczne w otoczeniu Pałacu Wielopolskich, odkrycie śladów osadnictwa neolitycznego.
  • 2020 – Częstocice, badania archeologiczne w otoczeniu Pałacu Wielopolskich, odkrycie zabytków neolitycznej kultury malickiej i fundamentów budowli z XVII w. 
  • 2021 – badania geofizyczne na polu górniczym w Krzemionkach mające na celu wyznaczenia rzeczywistego zasięgu wyrobisk górniczych

W zbiorach Muzeum w Krzemionkach znajdują się zabytki przekazane przez darczyńców i pozyskane w czasie interwencji terenowych i badan ratowniczych. Dzięki badaniom prowadzonym przez pracowników Muzeum udało się zarejestrować wiele nieznanych dotychczas stanowisk archeologicznych na terenie województwa świętokrzyskiego.

To top